Családok

Astris de Kozina

Astris György oesti származású kunmadarasi, majd gyöngyösi lakos (mihály pesti kereskedő fia) és fiai Mihály, Szilárd. Pest m. bizonyítványa alapján 1825-ben Hevesben kihirdetnek (Heves m. jkv. 1825. 1113 l.).
Az armalist Lipót adta 1690 máj. 7-én Demeternek és fiainak györgy és Astrisnak. Kihirdették Biharban 1693-ban. Török eredetű család, Mihály pesti kereskedő felesége 1756-ban még török volt. (Pest, D 24.)

Forrás:
Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén. Pápa, 1935.

Harkányi

(taktaharkányi) báró,
1895-ben kapta a báróságot.
Károly és Vörös Emilia fia Andor (felesége: gróf Csáky Mária), pusztakengyeli birtokos volt vármegyénkben. Egyetlen leánya báró Harkány Anna. (Kemp. IV. 484.)

Forrás:
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Zsigó

(trencséni)
Vármegyénk levéltárában egy német nyelvű eredeti armalis található, melyet Mária Teréziától 1773. évi május 15-én Zsigó Sámuel ny. huszárkapitány kapott a következő czímerrel:
Kékkel és aranynyal vágott pajzsban pallost tartó arany-kék oroszlán; sisakdisz: a pajzsalak kiemelkedőn; takarók: mindkét részen arany-kék.
Nem tudjuk, hogyan került ide. (Letét 1. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Zsiger

A nyitramegyei Parucza községből János fia Pál 1791-ben jött megyénkbe.
Fogarassy Annától Hatvanban született fia Ferencz (1777.),
Esterházy Miklós gróf pápai uradalmában hajdú, 1822. évben bizonyságlevelet nyer. (1791. év 731. sz. 709. jkl. 1822. év 269. sz. 244. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Zsarnóczy

Előfordul Zarnóczy és Sarnóczy néven is.
Az armalist 1694. évi júl. 19-én Zarnóczy András, neje Megyeri Sára, leánya Rozál nyerték s 1695-ben vármegyénk hirdette ki.
(1695. év 308 jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Inhalt abgleichen