Fegyvernek

Szepessy Tibor (1929-2018)

Szepessy Tibor 1929. január 7-én született Budapesten. A klasszika-filológus, irodalomtörténész, műfordító 1952-ben szerzett diplomát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen görög-latinmagyar szakon. 1951 szeptemberétől a Fegyverneki Általános Iskolában töltötte gyakorlati idejét, majd friss diplomával a jászapáti gimnáziumba került, amelynek 1952-1953. között volt a tanára. Latint és a magyart, valamint francia nyelvet tanított.

Litkei Antal (1913-1997)

Litkei Antal Jászberényben született 1913. június 11-én. 1937. június 20-án szentelték pappá.

Végh Ferenc (1884-1967)

Végh Ferenc Rózsaszentmártonban született 1884. augusztus 6-án.1907 pappá szentelték Detken. 1909-ban Jászfényszarun, 1911-ben Szendrőn, majd 1913-ban Törökszentmiklóson szolgált.1916-ban lett Jászberényben hittanár. 1933-tól 1957-ig, nyugdíjazásáig Sajóvámos plébánosa volt.

Czifra János

1889-ben született. Születési helye ismeretlen. Földművesként dolgozott, Fegyverneken élt. A proletárdiktatúra kikiáltása előtt megnősült, házasságából három gyermeke született. 1919. március 22-én „egyes lelketlen izgatók” Szolnokon jártak és tudomást szereztek a proletárdiktatúra kikiáltásáról. Ők hazafelé menet részt vettek Törökszentmiklóson a fosztogatásban, majd összegyűjtötték Fegyverneken a tömeget, felbujtották őket s az élükre állva, végigjárták a községet, majd sok üzletet és házat kifosztottak.

Baldácsy Antal (1803-1878)

A nemes szívű báró Baldácsy Antal végrendeletében vagyonának jelentős részét egy alapítvány létrehozására hagyta. A 1876. október 19-én kelt végrendeletével, majd annak 1877. május 20-án kelt toldalékával a magyarországi protestáns egyházaknak örök tulajdonul hagyott több mint 8000 holdnyi földbirtokot mindennemű tartozékaival együtt. Baldácsi-féle alapítvány 1880-as évek közepén kezdte meg jövedelmének a végrendeletben meghatározott célokra való szétosztását.

Inhalt abgleichen