Kunszentmárton

Kovács György

máv kalauz * 1888. Kúnszentmárton. 1912-től kisegítő fékező, 1917-től fékező, 1928 óta kalauz. Jászapátiban 1930 óta szolgál. 1920-ban hazafias magatartása miatt a románok Petrozsényből kiutasították. A Máv önképzőkör alelnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Mátray Imre

el. isk. kántortanító. * 1902. Kunszentmárton. Oklevelét 1921-ben Kiskunfélegyházán szerezte. Egy évig s. kántor volt Csongrádon, majd Újszászon tanító. 1923 óta jászteleki kántortanító. A Dalárda vezetője, PLE és Stefania szöv. tagja. - Felesége: Formádi Irén, gyermekei: Imre és Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Mihály

esperesplebános, c. kanonok * 1867. Jászkisér. 1890-ben szentelték pappá. Működött Sátán, Jászfényszarun, Verpeléten, Kunszentmártonban; Plebánia-alapító lelkész volt 1897-től Jászszentandráson, ahol Ziegler Győző építész tervei szerint templomot építtetett. 1910-ben került Jászfelsőszentgyörgyre; működése nyomán jelentékenyen kimélyült a vallásos élet. 1918-ban lett esperes, 1928-ban tb. kanonok. Eredményes egyh. irod. munkásságot fejt ki.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kiss Balázs

plebános * 1875. Jászdózsa. Az egri teológiát végezte 1899-ben; rövid káplánkodás után 1900-ban Tiszapolgáron ideigl. lelkész, majd Pásztón, 1901-től ismét Tiszapolgáron, 1906-tól Jászladányban hitoktató. 1908-tól Kunszentmártonban, Poroszlón, Horton majd Balmazujvároson administrátor. 1912-től Jászberényben hitoktató, 1914-től Jászszentandráson plebános; itt tartotta ezüstmiséjét. 1927 óta jászdózsai plebános. - A Kath. kör, a Kath. munkáskör, a Hangya szöv., a Vörös kereszt egy., a Dalegy., az Iskolaszék elnöke, a Levente egy. és Úri Kaszinó díszelnöke, vm. thb.

Barta Ferenc

malomtulajdonos. * 1875. Csongrád. Csongrádon szabadult fel, főmolnár volt Szarvason, Kunszentmártonban. 1918-ban vette meg az Oláh István-féle malmot s azt 1927-ben újjáépítette. 55-60 HP olajmotorja van, őrlőképessége napi 120 q. - Felesége: Kállay Viktória, gyermekei: Viktória (Lovász Jánosné) és Erzsébet (Tóth Lászlóné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Inhalt abgleichen