Nagykörű

Emlékoszlop (Nagykörű)

A Rákóczi út és Május 1. utca találkozásánál áll Kőhalmi Antal fafaragó alkotása. A kopjafa a jelesebb nemzeti ünnep emlékhelyének készült. A faragott oszlop egy-egy oldala augusztus 20-i államalapítási ünnepünnek, az 1848-49-es szabadságharcnak, a 2. világháború áldozatainak, valamint az 1956-os forradalom hőseinek állít emléket.

1848-as emléktábla (Nagykörű)

A községháza (Május 1. utca) bejárata fölött elhelyezett emléktábla a centenárium alkalmából készült, felirata: "1848-1948. Nagykörű község dolgozói".

Szent István-szobor (Nagykörű)

2002. augusztus 20-án avatták fel a festett, fából készült plasztikát, mely a Szent István öröksége címet viseli. Blaskó Sándor szobrászművész életfát ábrázoló alkotása közepén a templomépítő István király áll, felette Szűz Mária, legalul a templom épület, amely a Boldogasszony testi formája.

Nagykörű

2. világháborús emlékmű (Nagykörű)

Nagykörűben áll Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, melyet a helyi háborús események 68 nagykörűi és csataszögi áldozatainak együttesen állít emléket.

Ugronovics

(ledeneczi)
Trencsénmegyei ősi fészkéből Kristóf 1745. év körül telepedett meg megyénkben.
Nőül vette Tarródy Apolloniát s általa birtokos lett Hevesen, Pélyen, Átányban, Kürün, Fegyverneken s ezenfelül 1748-ban bérbe vette a Sembery-féle birtokrészt Nagyrédén.
Meghalt 1762-64. közt.
Gyermekei: Erzsébet (Szabó Györgyné), Anna (Lessenyei Imréné), Borbála (Dévay Pálné) és az utód nélkül maradt Kristóf.
(1746. év 111. sz. 152. jkl. 1748. év pp. 389. sz. 1754. év 233. jkl. 1780. év pp. 2180. sz. 1801. év pp. 3097.

Inhalt abgleichen