Tiszakürt

Bolza Pál (1861-1947)

Tiszakürtön született 1861. augusztus 18-án. Apja, gróf Bolza Péter (1824-1881) és anyja, gróf Tige Mária létesítette, illetve alapozta meg a kúriával együtt a jelenleg is létező tiszakürti arborétumot.

Szabolcska Mihály (1861-1930)

Tiszakürtön született 1861. szeptember 30-án. A kecskeméti református gimnáziumban tanult, majd 1886-ban a debreceni református teológiai akadémián szerzett lelkészi oklevelet. 1890-92-ben Genfben és Párizsban teológiát és irodalomtörténetet tanult. 1892-ben segédlelkész Debrecenben, 1892 őszétől Felfaluban, 1899-1928 között temesvári református lelkész. 1928-ban Budapestre költözött.

Holtzer Gábor (1820-1886)

Holtzer Gábor (1820-1886) Tiszakürtön született őrmester, aki 1848 októberében ezredével csatlakozott a magyar honvédséghez. Világosnál alszázadosi rangban tette le a fegyvert. A Kiegyezés után az Ugocsa megyei honvédegylet tagja lett.

Forrás:
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1988

Arborétum (Tiszakürt)

Bolza Péterné Tige Mária grófnő a családi kúria 1860-as évekbeli kibővítésekor telekcserével fogott az angolpark kialakításához a rezidencia és a templom közötti területen. A tiszakürti parkot, Bolza Péter (1824-1881) apja, Bolza József (1780 – 1862) szarvasi arborétumának mintájára alakították ki. A főkertész Tompa Mihály segítségével sikeresen használták fel a helyi ártéri erdő adottságait a park kiépítése során. majd pedig fia, József folytatta ezt a munkát 1940-ig.

Bolza-kúria (Tiszakürt)

Gróf Tige Lajos és Steöszel Terézia, Kürt akkori földbirtokosának lánya 1825-ben kötöttek házasságot. Az 1830-as években emeltették a klasszicista stílusú vadászkastélyukat, amely a a mai kúria bal szárnyában van beépítve. A rezdencia melletti park kialakítását is Tige Lajos kezdte meg.

Inhalt abgleichen