Ecseki Jánosné

F. Tóth Sára 1938-ban született Törökszentmiklóson. 1958-ban kezdett el dolgozni a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban. Az ELTE magyar-könyvtár szakán szerzett diplomát 1966-ban, majd 1974-ben filozófia szakos oklevelet szerzett. Dolgozott az állománygyarapító és feldolgozó, illetve a módszertani osztályon. Fő feladata volt a feltáratlan müvek feldolgozása, azok címleírása, osztályozása és a katalógusok szerkesztése. Ennek a munkának a fontosságáról a kisebb könyv- tárakat is igyekezett meggyőzni, ahol segített az új módszerek, megoldások elsajátításában. 1971-ben létrejött Szolnokon a Debreceni Tanítóképző Intézet (később főiskola) kihelyezett népművelő-könyvtáros tagozata, ahol több mint 10 éven át címleírást és osztályozást tanított. 1974-ben szakfelügyelői megbízást kapott.

Mindig szem előtt tartotta a dolgozók jogos érdekeinek védelmét. Ezért a 60-as évek elején tagja lett az érdekegyeztető bizottságnak, majd 1965-től elnöke a könyvtár munkaügyi döntőbizottságának. Dolgozott szb-titkárként és munkavédelmi felelősként is. 1978-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetének elnökévé választották, amely tisztséget több cikluson át látta el. A Kaptár című hálózati folyóirat elindítása is az ő nevéhez köthető, amelynek szerkesztője volt.

Az intézmény igazgató-helyettese volt 20 éven keresztül. 1970-ben átmenetileg két igazgató-helyettes, Ecseki Jánosné és Pápayné Kemenczei Judit látták el a könyvtár vezetésével kapcsolatos teendőket, 1984 és 1985 között pedig mint megbízott igazgató vezette az intézményt.

Ecseki Jánosné

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Évtizedes munkájáért számos kitüntetésben részesült: Miniszteri dicséret (1938), Szocialista Kulturáért (1978), Társadalmi Munkáért bronz fokozata (1984), 25 éves szolgálatért emlékplakett (1984), Szocialista Kulturáért (1988).

(Gyászértesítő - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára)

68 évesen hunyt el 2006 elején. Kelenföldön helyezték örök nyugalomra.

Forrás:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár emlékkönyve, 1952-2002. Szolnok, 2002.

Ecseki Jánosné

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)