Római katolikus templom (Jászfelsőszentgyörgy)

A község római katolikus temploma - középkori részekkel - barokk stílusban épült a 18. században, majd 1852-ben renoválták. 1731-ben áldották meg. A homlokzati torony mögött egy boltszakaszos hajó, félköríves szentéllyel. A kapu fölött Szent József-szobor. A torony főkapujára vésett évszám tanúsága szerint 1823-ban építették a templom homlokzata elé barokk stílusban. A szószék és a tabernákulum barokk stílusú. Az orgona a 19. századból származik. Az oltárképen Szent György ábrázolás. A falfestmények Takács István festőművész neobarokk alkotásai. 2012 nyarán felújították a templomot és a parókiát. Restaurálták a templombelsőt, és felújították a kerítést is.

A templomkertben kőkereszt, melyet Ézsiás Ferenc állított 1807-ben, az egyházközség 1911-ben és 2011-ben felújított.

Jászfelsőszentgyörgy

Képeslap

Forrás:

I. A.: Megújult a templom és a parókia Szentgyörgyön = Új Néplap 2012. augusztus 16. 4.p.

Farkas Kristóf Vince - Pető István: Zarándokúton a Jászságban. Jászfényszaru, 2009.

Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.