Tarródy

(németszecsődi)
Vasmegyéből ered, 1456-ban nyert új adományt Tarródfalvára.
Vármegyénkbe István a XVIII. század elején származhatott át.
Úgy őt, mint József nevü fiát, a ki 1751-ben Alatka, Karácsond, Ludas helységekre donatiót is nyert, vármegyénk alispáni székében találjuk.
A család hevesi ága a XIX. század elején Bertalannal kihalt.
(1724. év pp. 73. sz. 1738. év pp. 188. sz. 1739. év pp. 208. sz. 1748. év pp 367. sz. 1761. év pp. 690. sz. 1782. év pp. 2269. sz. 1793. év pp. 2436. sz. 1831. év pp. 10. sz. Turul 1900. év 186.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.