Helyismereti wiki oldalak

Pethes Alajos (1899-?)

vendéglős * 1899. Jászárokszállás. Középiskolát végzett, a községházán tisztviselő, 1921-től gabonakereskedő volt. 1931-ben nyitotta vendéglőjét. 10 hold földje van. Az Ipartest. Kath. legényegylet, Tűzoltó test., Dalárda, Közbirtokossági kör tagja. - Felesége: Bodócs Jusztina, gyermekei: Ilona és Borbála.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Almásy Antal (?-1922)

özvegye Bogár Mária * Vencsellő. Férje 25 évig volt Jászberény főjegyzője. Megh. 1922-ben. A kommün s a román megszállás alatt sok szenvedésben volt része. Hazafias működéséért több polg. kitüntetést kapott. A Ker. nőegylet vál. tagja, a Ref. nőegylet elnöke. - Gyermekei: Mária (fgimn. ig. felesége), Katalin (bányafőorvos felesége), Antal (dr. tszéki titkár), Jolán (községi óvónő). Sógora dr. A. László, a képviselőház elnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pataky Mátyás (1880-?)

ny. áll. rendőrségi főtörzsőrmester * 1880. Kunszentmárton. 1907-ben lépett a rendőrség kötelékébe, 1927-ben vonult nyugalomba, 1930 óta közs. rendőrbiztos. A polgári hadiérem tulajd. - Felesége: K. Kiss Julianna, fiai: Mátyás (okleveles jző) és Sándor (fényképész).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hajdú János (1864-1932)

nemes, földbirtokos * 1864. Túrkeve. Régi nemesi család sarja. Gazdasági akadémiát végzett Debrecenben, 46 évig mintagazdálkodást folytatott 420 holdas birtokán, megh. 1932-ben. A várm. thb., városi képviselő testület tagja, a Ref. egyház presbitere, számos helyi egyesület tagja volt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Buday Péter (1921-2004)

A hazai kórusmozgalom egyik legkiemelkedőbb alakja 1921-ben született Derecskén. A családi hagyományoknak megfelelően pedagógusnak készült. A Szegedi Tanítóképzőben tanult, ott kezdett zenével foglalkozni. Szolnoki karnagyi tevékenysége a Belvárosi Templom Kórusában kezdődött, melynek másodkarnagya lett. Nevéhez számos rangos zenei rendezvény és kórus létrehozása kötődik.
Ő hívta életre a Bartók Béla Kamarakórust. Évtizedekig volt a MÁV Járműjavító Férfikarának és a Kodály Kórus karnagya. A Kórusok Országos Tanácsának tiszteletbeli elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KÓTA titkára volt 20 éven át. Munkáját számos díjjal jutalmazták, megkapta például a Magyar Köztársaság Kiskeresztjét, Szolnok Város Ezüst Pelikán díját és a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést. 1999-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díjban részesült. 
A szolnoki Ádám Jenő Zeneiskolában terem viseli nevét. 2004 óta a KÓTA által szervezett kórustalálkozó a karnagy emlékére Buday Péter emlékhangverseny. 

Toldy

Pestmegyéből, hol az 1700. év folyamán I. István, I. András és Kristóf kihirdettettek, költözött át megyénkbe.
I. István fiai I. György és I. János 1721-ben mutatták be Pestmegye bizonyságlevelét; ugyanők, valamint I. György fiai III. György és I. Mihály, I. János fiai II. György és II. István az 1724. évi investigatió idején Gyöngyösön laktak.
(1721. év 94. sz.)
I. András fia volt II. János, ezé Tamás tari lakos, kinek Csépe Sárával való házasságából származtak:
I. Pál, II. Mihály, III. István, III. János, Ferencz, IV. György (1733.) és II. András (1740.), az utód nélkül maradt tari, majd félegyházi lakos.
I. Pál és Sándor Ilona fiai: III. Mihály (1744.) és Imre (1752.).
II. Mihály és Bazsó Anna fiai: Gergely (1746.), III. András (1759.), Jakab (1761.) és V. Mihály (1769.).
III. István félegyházi lakos és Pinzi Erzsébet fiai: I. József (1752.) és IV. Mihály (1758.).
III. János félegyházi lakos és Nagy Ágnes fiai: V. János (1786.), III. Pál (1790.) és IV. István (1803.).
Ferencz félegyházi lakos és Molnár Anna fiai: II. Pál (1782.) és IV. János (1784.)
IV. György és Bagó Erzsébet fia: Mátyás (1774.).
Gergelytől és Molnár Ilonától 1789-ben II. József és 1793-ban V. István születtek. (1802. év 758. A. sz.)
Nemességükről bizonyságlevelet nyertek:
1778-ban I. Pál, IV. György (1778. év 320. sz. 256. jkl.); 1806-ban II. Mihály III. István, III. János, Ferencz és II. András.
(1806. év 252., 747. sz. 457., 1388. jkl.)
Hévizen, Kürtösön, Csantavéren és Nagykállóban is lakott a család, melynek leszármazásáról a pestmegyei levéltárban bővebb adatokat is találunk.
(1737. év 152. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Szent István-szobor (Karcag)

Szent István államalapítónk 2001-ben felavatott mellszobra a római katolikus templom mellett található. Györfi Lajos szobrászművész alkotása az államalapítás ezredéves évfordulójára és a templom 100 éves fennállásának jubileumára készült. A szobrot dr. Seregély István egri érsek a Magyar katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentelte fel. A Wind István tervei alapján épült templomot 1901-ben Szent István király tiszteletére avatták fel 1901-ben. Szent István napján az ünnepi mise után körmenetben kerülik meg a templomot a hívek.

Karcag

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Forrás:

Karcag = Redemptio  8. évf. 4. sz. (2001. augusztus) 7. p.

 

Bem József-szobor (Jászalsószentgyörgy)

2014. március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, nemzeti ünnepünkön került sor Bem József (1794-1850) magyar honvéd tábornok szobrának felavatására Jászaslószentgyörgyön. A község lengyel testvértelepülése Tarnow Gmina, ahonnan a szabadságharc kiemelkedő személyisége, Bem apó származik. A szobrot,  amely Wojeiech Ruszel alkotása, a lengyel testvérvárosa ajándékozta Jászalsószentgyörgy lakosainak.

A szobrot a Községi Kömyvtár épülete előtt állították fel. A szoboravatásnál jelen volt Grzegorz Koziol Tarnow Gmina polgármestere. Pásztor Pascal plébános celebrálta az emlékmű felszentelését.

Forrás:

Lukácsi László: Szoboravatás és koszorúzás Jászalsószentgyörgyön = Redemptio (2014. április) p. 9.

Radnai Ferenc

dr. ügyvéd * 1880. Eger. 1905-ben tett ügyvédi vizsgát, nyomban irodát nyitott. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt a szerb és olasz fronton. SL, K. cs. k. tulajd. Az ügyvédi kamara vál. tagja. Fiai: László és Pál. Radnai Ferenc dr. ügyvéd

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tószegi úti felüljáró (Szolnok)

Szolnok

Szolnok

(Németh István Diagyűjteménye - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)