Helyismereti wiki oldalak

Weisz Náthán

órás- és ékszerész * 1883. Niepolomice. 1901-ben szabadult fel, segéd volt Kunszentmártonban, Bpesten, Kassán, Léván, Margittán, Nagybecskereken, 1907-től önálló Sárospatakon, 1910-től üzletvezető Tiszaföldváron, 1916 óta újra önálló. Az Ipartestület, a Kereskedők egy. tagja. - Felesége: Ehrlich Sarolta.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szent István-szobor (Martfű)

A nevét is viselő téren áll Szent István király szobra: egy mesterséges halomhoz illesztett, rakott kőtalapzaton álló egész alakos bronzszobor. Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotását, a Martfűi Ünnepi Napok keretein belül, 1997-ben avatták fel. Az államalapítás napján megtartott átadási ünnepséget Kozma Imre polgármester nyitotta meg és Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter leplezte le.

Martfű

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Máté: Eszmények híján, köztéri szobor sem születhet. Jászkun Krónika (1997.03.21.): 5.

Tiszai Lajos: Felszentelték Szent István szobrát. Jászkun Krónika (1997.08.21.): 3.

Laki Kálmán (1909-1983)

1909. február 1-én született Szolnokon. Édesapja hősi halált halt az első világháborúban, így igen szerény körülmények között telt ifjúsága édesanyjával és három testvérével. Az elemi iskolát Abádszalókon végezte. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte s Cegléden folytatta, ahol 1929-ben érettségizett. A szegedi egyetem orvosi karának másodéves hallgatójaként Szent-Györgyi Albert előadásait látogatta, s a világhírű tudós munkatársává is fogadta. Tanulmányait az egyetem természettudományi és matematikai karán fejezte be. Vegyészi oklevelét 1935-ben, a biokémiai doktori fokozatot 1936-ban nyerte el, az utóbbit elsőként hazánkban. A Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával 1938-1939-ben egy évet töltött a manchesteri egyetem kémiai intézetében. 1941-ben egyetemi magántanárrá habilitálta a szegedi egyetem. 1947-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Budapestre költözött Szent-Györgyi Intézetben.
 
1948-ban a leedsi egyetem vendégprofesszora. Innen már nem tért vissza hazájába. Kutatásait az Egyesült Államokban folytatta. Tudományos pályafutása során több egyetemen vendégkutatóként, ill. vendégprofesszorként munkálkodott.
 
A Szent-Györgyi iskola tagjaként a biológiai oxidációk és az izomkutatás területén értékes eredményekkel járult hozzá a kutatócsoport nemzetközi sikeréhez. Saját fő kutatási területe a véralvadás biokémiája. Kiemelkedőek a trombin (a véralvadás központi enzime) hatásmódjára vonatkozó vizsgálatai. Munkatársával új véralvadási tényezőt fedezett fel, mely a Laki-Lóránd-faktor, illetve a XIII faktor elnevezést kapta a nemzetközi szakirodalomban.
Tudományos pályájának termése másfélszáz tudományos közlemény és három, szerkesztésében megjelent angol nyelvű monográfia. 1946-ban az MTA levelező tagjává választotta. Az Egyesült Államokban a New York-i és a washingtoni tudományos akadémia tagja lett.
 
Washingtonban hunyt el 1983. február 12-én. Földi maradványait Debrecenben helyezték örök nyugalomra.
Szolnok város önkormányzata 2001-ben Laki Kálmán díjat alapított a tudományos-szakmai munka elismerésére, s 2003. szeptember 1-én emléktáblát helyezett el tiszteletére a Sóház utca 1. alatti épület falán a Szolnokért Egyesület. 2000-ben mellszobrot avattak emlékére Abádszalókon.
 
Forrás:
Hungarians in America. New York, 1966.
Kósa Károly: Nevezetes szolnokiak: Dr. Laki Kálmán. = Panel (2009.02.):8
Magyar Nagylexikon, 11. kötet. Budapest, 2000.

Nemes András: Laki Kálmán életének szolnoki vonatkozásai = Jászkunság (2007./ 1-2.): 171-173.

 

Bánkódó Krisztus (Jászjákóhalma)

A római katolikus templom előtt oszlopszerű talapzaton álló hiányos szobor Krisztust ábrázolja, amint a töviskoszorús fejét a tenyerébe hajtva ül. A rácsos vaskerítéssel övezett 18. századi szakrális műemléket a több évszázados időjárási viszontagságok jelentősen megrongálták.

Jászjákóhalma

(Bodor Miklós rajza - Thorma Miklós Múzeum)

1970-ben egy iparos állította helyre, majd 2010-ben a templom környékének rendezése során végeztek a szobron javításokat. Azonban nem sikerült az eredeti ábrázolást helyreállítani.

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: Belterületi szakrális emlékek Jászjákóhalmán. In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, 2014.: 270-275.

Fekete Lajos (1935-1956)

Fekete Lajos a Budapesten folyó harcokban vesztette éltét 1956. október 25-én.

Zagyvarékas

Fekete Lajos síremléke a zagyvarékasi temetőben

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Horváth Péter

vitéz, özvegye, Hajas Jolán dohánytőzsde tulajd. * 1900. Alattyán. Bpesten könyvelő volt. (Férjét 1924-ben avattak vitézzé, † 1926-ban). 1927-ben kapott dohánytőzsde engedélyt. - Fia: László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Hamza D. Ákos-emléktábla (Jászberény)

Hamza D. Ákos (1903-1993) emléktáblája a Hamza Múzeum épületének homlokzatán található. Hamza Dezső Ákos születésének 100. évfordulója alkalmából a Hamza Múzeum és Jász Galéria centenáriumi ünnepséget szervezett 2003-ban, ennek keretén belül került felavatásra a művész emléktáblája a Gyöngyösi út 7. szám alatti épület falán. A relief Máté György szobrászművész alkotása.

Jászberény

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Forrás:

Kiss Erika: Fesző, filmrendező, producer is volt = redemptio 10. évf. 4. sz. (2003. október) 12-13. pp.

F. Bede László emléktábla (Szolnok)

F. Bede László emléktábláját 1958-ban állították fel Szolnokon a Kossuth Lajos út és az F. Bede László út sarkán a város vasutas dolgozói a VIII. vasutas nap alkalmából.

A 40x50 centiméteres tábla szövege: "Emlékül a Tanácsköztársaság bátor vasutas harcosának, F. Bede László elvtársnak, akinek példamutató emlékéből erőt merítünk a béke és szabadság védelméhez."

Az emléktáblát a rendszerváltást követően eltávolították, az utcanevet is megváltoztatták.

 

Garics Balázs

földbirtokos * 1884. Jászárokszálláson. 1907 óta gazdálkodik önállóan 72 holdas birtokán. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz és olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A közbirtokosság tagja. - Felesége: Demény Anna, gyermekei: Balázs (gazdálkodó) és Anna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kászonyi (1804)

Vasmegye bizonyságleveléből az alábbi családtagokat ismerjük:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/142.htm


István egri lakos kihirdetve 1804. évben.
(1804. év 711. sz. 650. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.