Helyismereti wiki oldalak

Kádas György

gyógypedagógiai intézeti igazgató * 1886. Mezőhegyes. 1911-ben végezte a gyógyped. tanárképző főiskolát. U. ez évben a vakok szegedi intézetéhez nevezték ki tanárrá, itt tagja volt a Szeged és környékén kihelyezett menekültek ügyeit intéző bizottságnak. 1922-ben Gyulára rendelték ki, az ottani elmegyógyintézetben gyógypedagógiai telep létesítésére, 1925-ben az állami gyermekmenhely régi épületében megszervezte a különálló fiú- és leány gyógyped. intézetet. 1928-ban került Kisújszállásra és megszervezte a Gyuláról áttelepített fiú növendékek intézetét. - Zeneszerzéssel is foglalkozik, több dala jelent meg, ezek között van az országosan ismert "Fehér selyem, csipkésszélű, drága kicsi kendő" című dal. Az Uri kaszinó vál. tagja, a Sportegy. alelnöke, a Tesz társelnöke, a Magyar zeneszerzők szövetségének tagja. - Felesége: Tibor Mária.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Miklay Frigyes

vitéz, h. alezr., a vit. székkapitányság vezetője * 1888. Tata. Érettségi után a Ludovika Akadémiára került, 1910-ben avatták hadnaggyá. 1914-ben a 37. ágyus e.-del vonult hadba, résztvett két szerbiai offenzivában és visszavonulásban, a Rarantze-toporoutzi és más ütközetekben. 37 hónapot töltött a fronton. 1921-től a kecskeméti tüz. osztályhoz került, 2 évig tiszti isk. parancsnoka volt. 1932 óta a várm. vit. szék kapitánya. III. o. kat. érd. kereszt, 2 SL, K. cs. k. tulajd. - Felesége: győrújvárosi Tóth Emma, fia: Frigyes.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nováky

Nemességüket igazolták:
1706. évben Nógrádmegye bizonyságlevele alapján János detki lakos (1706. év 164. jkl.), az 1724. évi investigatió idején János besenyőteleki, János és Mihály váraszói lakosok, 1732. évben Nógrádmegye bizonyitványa alapján János fia János.
(1732. év 169. sz.)
Nagyiván és Kál helységekben is laktak ilynevűek.
(1824. év 385. jkl. 1844. év 1049. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Mezei Sándor

kovács m. * 1906. Csány. 1924-ben szabadult fel Nagylétán, segéd volt Bpesten és Parádon; 1932 óta önálló.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Márton (19?-1976)

Dr. Nagy Márton a Szolnok Városi Központi Könyvtár 12. számú fiókkönyvtárának volt a vezetője. 1976-ban hunyt el.

Forrás:

Gyászhír = Együtt (1976. 1-2.): 31-33.

Balogh Zsigmond (1891-?)

ref. el. isk. tanító * 1891. Körösladány. Oklevelét 1911-ben Debrecenben szerezte. 1911-től Füzesgyarmaton, 1923 óta Kisújszálláson tanít. - A 3. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. I. o. vit., seb., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Ref. iskolaszék, a Tesz tagja. - Felesége: Lázár Erzsébet, gyermekei: Zsigmond, István, Barna, Erzsébet és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Soltész Sándor (1873-19?)

ny. városi kézbesítő özvegye, Szöllössy Jusztinia. Férje * 1873. Mezőtúr. 1906-ban lépett a város szolgálatába, 1931-ben ment nyugdíjba. - Fia: Zsigmond.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szabó László

terménykereskedő * 1890. Tiszaroff. 1926 óta foglalkozik terménykereskedéssel. - A 9. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, háromszor megsebesült, fogságba esett, 50%-os rokkant. - Felesége: Mészáros Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kigyóssy (1672)

1671. évben nyertek nemeslevelet K. András s anyja Kis másk. Gombkötő Anna.
Kihirdetve 1672. évben.
(1672. év 106., 111., 137. jkl. 1673. év 33. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Fábry Pál (1842-?)

Fábry Pál premontrei kanonok a jánoshidfai plébánia lelkésze volt, valamint a társház házfőnöke. Jász-Nagykun-Szolnokvármegye köztörvényhatósági bizottságának tagjaként szolgálta a közügyeket. Főgymnáziumi tanári végezttségét a középiskolai tanár-egyesülert és a történelmi társulat tagjaként is kamatoztatta.

Forrás:

A csornai prémontrei rendi kanokok névtára. Csorna, 1899.