Helyismereti wiki oldalak

Fehér Lajos (1926-2017)

Dr. Fehér Lajos szolgált a 2. világháborúban. Hadifogságból való hazatérése után csatlakozott a Kommunista Párthoz. Jogi egyetemi végzettséget szerzett. Nyugdíjazásáig a Szolnok Megyei Munkásőrparancsnokság jogtanácsosa volt. A rendszerváltás után a Munkáspárt egyik alapító tagja lett.

2017. május 1-jén hunyt el. 91 évet élt.

Forrás:

[Nekrológ] = Jászkun Munkás (2017.05.): 4.

Anti János

ny. máv főkalauz * 1881. Tiszaroff. Régi tiszaroffi család sarja. 1906-ban lépett a Máv szolgálatába Szabadkán, 1923-ban vonult nyugalomba. A Magyar vasutasok orsz. szövetségének tagja. - Felesége: Böszörményi Róza, gyermekei: János (kertészeti felügyelő), Károly (kereskedő) és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kalmár Sándorné Kun Szabó Julianna

közs. szülésznő * 1889. Borossebes. Oklevelét 1914-ben Szegeden szerezte. Magánszülésznő volt Aradon 1 évig, Bpesten a Bakács-téri klinikán 13 1/2 évig. 1931 óta Kunhegyesen közs. szülésznő.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bordács István

dr. városi tiszti főorvos * 1869. Mezőtúr. Régi földbirtokos család sarja. Oklevelét 1892-ben Bpesten szerezte, magánorvos volt Jászkiséren, 1895 óta Mezőtúr tiszti főorvosa. Nevéhez fűződik a járványkórház, a tüdőbeteg gondozó intézet és a Stefánia kórház modernizálása. A NEP városi elnöke, a Ref. egyház presbitere, az Orsz. orvos-szöv. igazgatótanács tagja, a várm. fiók alelnöke, a Tkpt elnöke. - Felesége: kókai Kun Sarolta, fia: György (okl. gyógyszerész).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Morvai Ferenc

Műszaki előadó

Jászfényszaru, 1952. Február 13.-

Iparoscsaládban Morvai Ferenc cipészmester, ipari szövetklezeti dolgozó és Török Etelka szülők gyermekeként született. Húga Magdolna. Általános iskolai tanulmányai elvégzése után a Lehel Vezér Gimnáziumban 1970-ben jó eredménnyel érettségizett. Első munkahelye a jászberényi Hűtőgépgyár, ahol műszaki előadói munkakörben hét évig dolgozott. A gépek biztonságos és folyamatos működése érdekében a tervszerű karbantartást szervezte, irányította. 1977-ben házasságot kötött Palócz Éva kalapgyári irodai dolgozóval, aki jelenleg a polgármesteri hivatal köztisztviselője. Gyermekeik Zsolt (1979) és Dóra (1983), mindketten házasok. Unokája, Zóra 2013-ban született. 1978-ban hazajött a Kalapgyárba, ahol tmk műszaki előadói munkakört töltött be. Munka mellett 1981-ben esti tagozaton két tanév alatt gépésztechnikusi oklevelet szerzett. A gyár megszűnésével, illetve az Orionba történő beolvadásával a VII-s gyáregységben változatlanul tmk műszaki előadóként végezte tovább munkáját, a megnövekedett termelési területen. A tanács és az Orion közös összefogásával megvalósult új Egészségház, valamint az ÁFÉSZ bevonásával megépült Orion ABC kivitelezési munkáit is irányította. Jelentős szerepet vállalt az Orion üzemi beruházásaiban, a hatvani üzemrészek megépítésében (Palkó-tanya, és Nagytelek), ahol alkatrészek, panelek össszeszerelése folyt. 1991-ben hirdetésre jelentkezett a Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalba, az I. fokú építésügyi hatóságon főelőadónak alkalmazták. Ügyintézőként mindig az ügyfelek körültekintő, teljes körű tájékoztatását, az ügyek szakszerű, gyors intézését tartotta fontosnak. Munkája sokrétű és összetett. 2005-ig eredményesen részt vet a városfejlesztés során megvalósult beruházások koordinálásában, segítésében, pályázatok kidolgozásában, elszámolásában. A katasztrófavédelem koordinálását is eredményesen segítette. A műszaki mentőalakulat 50 fős kontingenség két alkalommal is összefogta, irányította a tiszai árvizeknél. A település társadalmi életét mint közösségi ember mindig segítette. 2012-ben 42 évi szolgálati idővel nyugdíjba vonult. 1984-től 1993-ig a Sportegyesület elnöke. Elnöksége alatt a labdarúgás mellett sakk és asztaltenisz szakosztályok is működtek. A tömegsportra is kellő figyelmet fordított. 1995-től tagja a Fényszaruiak Baráti Egyesületének. Nyugdíjasként szeret olvasni, utazni, és a természetet is kedveli. 2013. augusztus 19-én a Húszéves a város központi ünnepségén eredményes életútjáért Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésben részesítette.

 

Forrás: 

Tóth Tibor (szerk.): Elöljárók - Élenjárók. Választott és elismert személyek Jászfényszarun 1903-2013. Jászfényszaru, 2013

1956-os kopjafa (Kunszentmárton)

A rendszerváltás követően, 1991 őszén állítottak kopjafát az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai emlékére Kunszentmártonban. Az avatóbeszédet Grezsa Ferenc irodalomtörténész és országgyűlési képviselő mondott. Koncz Vilmos helyi születésű fafaragó alkotása a közúti híd melletti parkban található.

Kunszentmárton

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Forrás:

Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Terplán Zénó-dombormű (Jászberény)

Az Alternatív Szakképző Iskola 2000. óta működik a Szabadság téri épületben. A szakiskola vette fel Terplán Zénó (1921-2002) akadémikus nevét 2006-ban. Az iskolaépület homlokzatán ekkor avatták fel Varga Éva szobrászművész által készített domborművet a névadóról.

Jászberény

Jászberény

(Kósa Károly felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Faragó László: Új emléktábláink = Berényi Kármentő 13. évf. (2006. június) 13. p.

Totola József

áll. el. isk. igazgató * 1878. Zalaszentgrót. Oklevelét 1898-ban Csáktornyán szerezte. Működött Türjén és Balatonfüreden, 1904-ben került Szolnokra, 1932 óta a Sipos-téri áll. el. isk. igazgatója. Az Áll. tanítók egy., a Tekéző társ., a Máv tiszti kaszinó, a Credo, a NEP tagja, a Tanítók vm. egy. alelnöke. Harcolt az orosz és olasz fronton, a Doberdón megsebesült, mint önk. szkv. szerelt le. - Felesége: Szabó Irma, fia: József (postatiszt).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gajdos Ferenc

közs. főbíró * 1867. Jászalsószentgyörgy. 16 éves kora óta gazdálkodik 28 holdas birtokán. 1903-tól közs. pénztáros, 1905-től közgyám, 1922 óta közs. főbíró. A Hítelszöv. alapítója, igazgatója és könyvelője, 48-as kör, Kath. kör, Népműv. kör tagja, az óvoda felügy. biz. elnöke. - Felesége: Vizi Mária, gyermekei: István, Piroska, Mária és Ferenc (tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tassy Dezső

úri- és női- fodrászmester * 1905. Csépa. 1919-ben szabadult fel, segéd volt Szolnokon, Bpesten, 1926 óta önálló. Üzlete városi színvonalon van berendezve. Az Ipartársulat tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.