Helyismereti wiki oldalak

2. világháborús emléktábla (Mezőtúr)

A Református Gimnázium hősi halottai emlékére emelt tábla az iskola épületében. Az emléktáblát 1996-ban a Túri Szent Eklézsia és az Öregdiákok Egyesülete készítette.

Mezőtúr

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Juhász József (1817-?)

Juhász József 1817-ben született Jászalsószentgyörgyön. 1837-től a 9. Miklós huszárezred katonája. Alakulata 1848 októberében csatlakozott a magyar honvédséghez. Őrmester, majd hadnagy az összeomlásig. 1848. december 17-én besorozták a 3. huszárezredbe. 1857-ben tizedesként szerelt le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Csipe-kereszt (Jászjákóhalma)

A római katolikus templom előtt álló egyszerű feszület, amelyet valószínű a Csipe család állítatott.

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: Belterületi szakrális emlékek Jászjákóhalmán. In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, 2014.: 270-275.

Tóth Lajos (1893-?)

vendéglős * 1893. Jászárokszállás. A kőműves ipart tanulta, önálló volt 1920/24-ben. 1925 óta bérli a közs. csárdát. 1930 óta bérautófuvaros is saját kocsiján. - A 4. hidász zalj. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett. 2 II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Az Önk. tűzoltó test. pénztárosa, a NEP tagja. - Felesége: Bobák Margit, leánya: Margit-Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gyermekek (Szolnok)

Nagy Sándor szobrászművész Gyermekek című kompozícióját 1972-ben állították fel a Városmajorban.

Esterházy

(galanthai) gróf és herczeg
A Salamon nemzetségből eredő, családtörténeti munkákban (N. I. IV. 80. Pozsonym. monogr. 688. M. Nemz. Zsebk. I. r.) behatóan ismertetett legelőkelőbb főnemes családjaink egyike.
1699. évben Gyöngyösön, Abasáron és Visontán volt birtokos. Egerfarmoson is voltak javai, de ezeket 1696. évben Polgári István, Kovács János, Joó Pál felszabaditott jobbágyainak 2000 frtért eladta.
Miklós herczeg az 1764. évi főnemesi összeirásban.
(1699. év 400. jkl. 1746. év pp. 329. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Szabó (1827)

Nem tudjuk, melyik Szabó családhoz tartozott András táblabiró, kinek hasonnevű fia 1827. évben kadét volt a József főherczeg ezredben s nemességéről bizonyitványt kapott. (1820. év 1136. sz. 1269. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Józsa József

ny. el. isk. tanító * 1874. Cegléd. Oklevelét Nagykőrösön szerezte. 1895-től Gárdon, 1896-tól Dudaron, 1897-től Tiszakürtön volt ref. tanító, 1927-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Tóth Eszter, fia: József (a. ü. s. jző).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vértes O. József (1881-1953)

Vértes O. József 1881. március 24-én született Törökszentmiklóson. Egyetemi tanulmányait Budapesten folytatta. Magyar-német szakos középiskolai tanárként szerzett diplomát. 1905-ben szerzett doktori címet. A szegedi egyetem magántanára volt 1932-től. 1949-ben nyugdíjba vonult.
A Pedagógiai Pszichológiai Könyvtár szerkesztője volt.
Kutatási területe az emlékezet és a milieu lélektana, a gyógyító pedagógia, gyógyító pedagógiai lélektan.

Forrás:
Szegedi egyetemi almanach. Szeged, 1996.

Adamik János

ny. máv irodaaltiszt * 1876. Tiszainoka. 1906-ban lépett a Máv szolgálatába, 1926-ban vonult nyugalomba. 1928-ban Nagy Dániellel, társasviszonyban szikvízgyárat alapított. Az Olvasókör tagja, az Artézi-kút társaság vezetője. - Felesége: Takács Mária, leánya: Erzsébet (Papp Sándorné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.