Helyismereti wiki oldalak

Seres Miklósné

1938-ban született Tarnaörsön. 1957-ben került a jászkiséri Nagyközségi Könyvtárba. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben  a Megyei Tanács Elnöki Dicséretében részesült. 1989-ben Kiváló unáért kitüntetéssel ismerték el szakmai tevékenységét.

Lapis Károly

cipőfelsőrész készítő m. * 1898. Mezőtúr. Régi iparoscsalád leszármazottja. 1915-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Cegléden és Mezőtúron. 1922 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem, K. cs k. tulajd. Az Ipartest. vál. tagja. - Felesége: Földessy Eszter, 3 gyermeke van.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fodor György

lakatos- és redőnykészítő m. * 1892. Cegléd. 1910-ben szabadult fel, szakvizsgákat tett Bpesten, 1912 óta önálló. - Felesége: Szarvas Ilona, gyermekei: Ilona, Mária, Tivadar, György, Erzsébet és Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pallag István

borbély- és fodrászmester * 1900. Gyula. Nagyváradon szabadult fel, segéd volt Nagyváradon, Kolozsvárott, Besztercén, Bpesten, Bukarestben, Szolnokon, 1927 óta önálló. Az ipartestületi tanonc- és mestervizsgáltató bizottság tagja - Felesége: Váczy Etelka, fia: Tibor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szolnok napja-emléktábla (Szolnok)

"Ezzel Szolnok, az ősi megyeszékhely, a nevezetes tiszai átrakó- és átkelőhely, a tiszántúli területek forgalmának kulcspontja is hozzájutott a korszak forradalmi közlekedési eszközéhez, mely hivatott arra, hogy a nemzeti kereskedelem tökéletesítésének alapjául tétessék" - írta gróf Széchenyi István (1791-1860), aki személyesen is részt vett a Pest-Szolnok vasútvonal megnyitásánál 1847. szeptember 1-jén. Az országos jelentőségű eseményre emlékezve a Város Napjának ezt a dátumot választotta Szolnok. A millenniumi ünnepségsorozat keretében került sor a város választott születésnapjának emléket állító tábla felavatására a mai szolnoki vasútállomás egyik épületén. Az emléktáblán az  ünnepségsorozat helyi emblémája látható a Szent Koronával és a pelikánnal.

Szolnok

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Forrás:

Kaposvári Gyula: Szolnok képekben. Szolnok, 1984.

Németh Lajos

üveges és képkeretező m. * 1888. Törökszentmiklós. Tíz évig volt segéd, 1919 óta önálló, borkimérése is van. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz, román fronton, kétszer súlyosan megsebesült. II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Ipartest., Önk. tűzoltó test. tagja. - Felesége: Sándor Mária, fia: Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tisza Szálló és Gyógyfürdő (Szolnok)

1928-ban épült fel  a Tisza partján  a Tisza Szálló és gyógyfürdő neobarokk stílusú épületegyüttese. Tervezői azok voltak, akik a fővárosi Gellért Szállót megálmodták: Sterk Izidor, Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin. A kivitelezést az Ellich és Dömény cég vállalta, amelyik pontosan az építkezés ideje alatt jutott csődbe, így a szolnoki festőmesternek, id. Fülöp Jánosnak adósak is maradtak egy fél családi ház árával. Az első bérlője a Westher család volt. Az 1930-as évek elején 28 szoba várta a vendégeket. Az igazi nagy események a megyebálok voltak. A fürdőbe járt Móricz Zsigmond és Rózsahegyi Kálmán is.

Szolnok

Szolnok

Szolnok

Szolnok

Szolnok

A sgrafittós díszítésű árkádos folyósót azért készült, hogy könnyen át lehessen jutni a mellé tervezett fedett uzodába

Szolnok

Szolnok

Szolnok

(Archív felvételek - Magyar Építőművészet)

Szolnok

Szolnok

Képeslapok

A második világháborúban a szállóban kórházat alakítottak ki női betegek számára. A szobákban vaságyakat állítottak fel.  Amikor elkezdőtek a szövetségesek bombázása és egy bombát a megyeháza mögé csapodott, a visszaemlékezők szerint "úgy táncolt a szálló, akár egy hajó a viharos tengeren." A híd robbantásakor az ablakok mind kitörtek, az ajtók tokostól jöttek ki a falból.

Szolnok

Szolnok

(Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

1950-ben a Tisza Szálló különvált a Vendéglátó és Fürdő Vállalattól, és közvetlenül a minisztérium irányítása alá került. A szálloda igazgatója 1952-től évtizedekig Csépe Mihály volt. Főportása Katz Péter, a Nemzeti Szállóból jött át. Mellette dolgozott egy portás, Tóth Imre, aki 1932-től 1972-ig szolgálta a vendégeket. 2009-ben a szállót működtető gazdasági társaság, a Hotel Tisza Kft. eladta a szállóda épületét.

Szolnok

Árkádok a fürdő bejárata előtt

A Tisza partján 1927-ben kezdtek egy kutat fúrni azzal a szándékkal, hogy termálvizet nyerjenek. 948. méternél tört fel az 54 °C-os víz A kút  tette közismert gyógyhellyé a Tisza Szállót reumás betegek számára, akik a rádiumtartalmú iszappakolásért és gyógymasszázsért keresték fel a gyógyfürdőt. Több gazdája is volt a fürdőnek. 1950-ben különvált a szállóda és a fürdő. 1968-ban a Szolnok megyei Víz- és Csatorna Vállalat kezelésébe került. 1980-as években a cég teljes épületgépészeti rekonstrukciót hajtott végre és a fürdőt is felújították: kicserélték a tetőt, a nyílászárókat, felújították a falburkolatot és reprezentatív belső teret alakítottak ki márványmedencével. A bronzkifolyókat Papi Lajos szobrász készítette el. 
 
A gyógyfürdőben egy szikvízgyártó üzem is működött, amelyet a hagyomány szerint Pólya Tibor nevezett el Áldásvíznek. 
 
 
Forrás:

Böhm és Hegedűs: Fürdők és Szállodák. Magyar Építőművészet 1928. 1.

Mészáros Géza: Eladó a Tisza Szálló!. Új Néplap (2009.11.24.): 1.

Palágyi Béla: A Tisza Szálló korát rangja adja. Jászkunság (1985.06.): 24-27.

Palágyi Béla: Árny a porta fölött. Jászkun Krónika (1994.07.07.): 4.

Palágyi Béla: Hetvenéves a Tisza Szálló. Jászkun Krónika (1998.05.16.): 9.

Tisza Szálló és Gyógyfürdő. Szolnok, 1992.

Kossuth-emléktábla (Mezőtúr)

A Kossuth út 7. szám alatt, a városi kórház udvarán található az a műemlék kúria: a Czebe-kúria (Kossuth-ház), amelynek Kossuth Lajos két alkalommal is vendége volt alföldi toborzó útja során. Az épület falán 1948-ban leplezték le az emléktáblát. A bronzból készült Kossuth-relief Várady Lajos gimnáziumi tanár munkája. Az emléktáblát a helyi református gimnázium növendékei állítottak.

Mezőtúr

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Forrás:

Mezőtúr képekben. Mezőtúr, 1974.

Márk

Ádám 1794. évben Kiskunmajsán jegyzőséget viselt.
Apja Ádám Jászapátiban tanácsos volt.
Nagyapja György Szegedről Veszprémbe sót akarván szállítani a haramiák martalékává lett. Nemességükről csupán tanuvallomásokból szerzünk tudomást.
(1794. év 642. sz. 882. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Antal Balázs

közs. vágóhidi gondnok. * 1889. Újkécske. Mészáros ipart tanult, 16 évig volt segéd, 1922-ben lépett a közs. szolgálatába, 1927 óta vágóhidi gondnok. Az Iparoskör tagja. - Felesége: Kirják Viktória, gyermekei: Balázs és Margit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.