October 2013

READERS’ CORNER OLVASÓVERSENY 2013

Olvass ismét angolul!
 
Idén 200 éve adták ki Jane Austen örök klasszikusát, a Büszkeség és balítélet című regényt. Ennek alkalmából a British Council és partnerkönyvtárainak Brit Sarok hálózata kvízversenyt rendez.
Olvasd el Jane Austen szellemes és fordulatokban gazdag regényét angol nyelvű eredetiben vagy könnyített olvasmányként, ünnepelj a netherfieldi bál színes társaságával, majd csatlakozz bátran játékunkhoz!
 
VEGYÉL RÉSZT JANE AUSTEN KVÍZVERSENYÜNKBEN!
 
 • Keresd meg könytárunkban a Brit Sarkot!
 • Kérd el a könyvtárostól a kvízsort vagy töltsd le honlapunkról!
 • Olvasd el a regényt és kutass a könyvtárban!
 • Válaszold meg a kvíz kérdéseit!
 • Add le megfejtésed a Brit Sarokban 2013. december 16-ig!
 • Vegyél részt a sorsoláson!

Főnyeremény: Kindle 5 e-olvasó

 
Az eredményhirdetés december 18-án, szerdán lesz!
 
Töltsd le kvízünket itt!
 
A verseny részletes szabályai a British Council holnapján olvashatók.

Tisztelt Olvasóink!

Intézményünk 2013. november 1-jén és 2-án (péntek, szombat)

ZÁRVA tart

Kérjük szíves megértésüket!

Zárva tartás

Időpont: 
Tuesday, 2013, October 1 - 10:00 - Friday, 2013, October 4 - 10:00

Könyvtárunk 2013. november 1-én pénteken zárva tart. Nyitás 2013. november 4-én hétfőn 10 órakor.

Új könyvek

Időpont: 
Thursday, 2013, October 24 - 10:10 - Thursday, 2013, October 31 - 18:00

Megérkeztek könyvtárunkba a "Nemzeti Könyvtár" könyvsorozat további kötetei is, sőt információink szerint a teljes sorozatot továbbra is 2 példányban fogjuk megkapni a megjelenést követően.

A most érkezett új kötetek:

Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba ; Capillária ; Utazás a koponyám körül (Nemzeti könyvtár. Magyar írók ; 8.)

Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála (Nemzeti könyvtár. Magyar hősök ; 9.)

Reformkori útirajzok (Nemzeti könyvtár. Magyar tájak ; 10.)

Kriza János: Székely népmesék (Nemzeti könyvtár. Magyar mesék ; 11.)

Venesz József: A magyaros konyha (Nemzeti könyvtár. Magyar ízek ; 12.)

Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai (Nemzeti könyvtár. Magyar ritkaságok ; 13.)

Magyar húsvét (Nemzeti könyvtár. Magyar ünnepek ; 14.)

* * *

A további, vásárolt könyveink listáját a szokott helyen, az "Új beszerzések" blokkban olvashatják.

Új szolgáltatásként a könyvek címére kattintva megtekinthető a borító, illetve rövid leírás a tartalomról.

Könyves Vasárnap - Országos Könyvtári Napok

Beiratkozások, olvasójegy hosszabbítások száma:

2011: 957 fő
2012: 1.207
2013: 1.139 fő

MEGYEI ADATOK
Az Országos Könyvtári Napokon a megyében:

 • rendezvényt regisztráló települések száma: 72 (2012: 47);
 • rendezvények száma 487 (2012: 373);
 • résztvevők száma: 24.231 (2012: 18.139)

A Hét Olvasmánya VI.

Időpont: 
Monday, 2013, October 14 - 10:00 - Sunday, 2013, October 20 - 18:00

Gárdonyi Géza: Ida regénye

Az”Ida regénye”Gárdonyi életművének záróköve. Folytatásokban 1920 áprilisától 1921 augusztusáig jelent meg a Pesti Hírlapban; könyv alakban már csak az író halála után, 1924-ben látott napvilágot.

A történethez az alapötletet egy jelentéktelen apróhirdetés adta. De az öregkori mű cselekményébe minduntalan belejátszanak az író fiatalkori élményei, töprengései. A regény első része, a zárdai élet kegyetlenül pontos rajza komor háttér a továbbiakhoz: kéz makulátlanul tiszta ember egymásra találásának könnyes-mosolygós idilljéhez. A lélekgyilkoló aszkézis kritikájában nem nehéz felfedezni a Gárdonyi néptanítói éveinek keserű emlékéből táplálkozó indulatot, amelynek legteljesebb kifejezése több mint húsz évvel korábban”A lámpás”című regény volt. A történet második része, a müncheni fejezetek viszont arra adnak módot, hogy az író elmondja kedvenc művészeti ágával, a festészettel kapcsolatos nézeteit. Gárdonyi maga is festett, többször megfordult Münchenben, és félig-meddig szemtanúja volt a müncheni akadémizmus ellen fellépő különféle irányzatok harcainak. Csaba gondolataiban, vitáiban az író esztétikai hitvallása fogalmazódik meg. Gárdonyinak majdnem sikerül megoldani az egyik legnehezebb írói feladatot: egy másik művészet problémáinak, a műalkotás létrejöttének hiteles ábrázolását.

Ó Péter dúsgazdag kereskedő, hirdetés útján adja férjhez lányát, Idát a szegény, de tisztességes újságíró-festőhöz, Balogh Csabához. Mindkét fiatalnak oka van erre a lépésre. Csaba családja anyagi nehézségekkel küszködik, Idától apja szeretne megszabadulni, hogy kicsapongó, nagyvilági életmódjában ne zavarja a kolostorban nevelkedett tisztességes lány jelenléte. Szóbeli megállapodásuk értelmében csak addig maradnak együtt, amíg a fiú vissza nem tudja fizetni a kölcsönnek tekintett hozomány-előleget, illetve az atyai kikötések értelmében a lány szabadon rendelkezhet a hozomány teljes összegével. A külvilág számára házasok ugyan, de négyszemközt idegenként viselkednek. A kényszerházasság azonban egyre kevésbé esik nehezükre, egyre jobban érdeklődnek egymás iránt, de ezt az eredeti megállapodáshoz ragaszkodva nem mutatják ki, nem őszinték egymáshoz, ami a későbbiekben sok félreértést okoz. Csaba képeinek eladásából rendezi Idával szembeni tartozását, tisztázzák a sok félreértést és boldogan egymásra találnak. Érdekházasság, tisztesség, szerelem.

Eredményhirdetés

Időpont: 
Sunday, 2013, October 13 - 10:20 - Wednesday, 2013, October 16 - 18:00

A Könyves Vasárnapon kiosztottuk az Őszi Könyvrári Napok versenyeinek jutalmait.

A "Mesélő képek" rajzverseny díjazottjai

Óvodások:

Lévai Amina Jázmin

Pomázi Boróka Zita

Blum Dániel

Alföldi Sára Luca

Homonnai Dorina

Hegedűs Rikardó

Lázár Rita

Debrei Dorina

Szabó Orsolya

Ürmös László

Kanálos Krisztián

Dombai Boglárka

1. osztályosok:

Sallai Panna

Lengyel Izabella

Orosz Dorina

Oláh Lola

Nagy Dániel

Kovács Cintia

A "Mesélj nekem" mesemondó verseny helyezettjei

2. osztályosok:

I. Oláh Krisztián 2. b

II. Dudás Edina 2. b

III. Balogh Szabolcs 2. b

3. osztályosok:

I. Dombai Ádám 3. c

II. Bakos Gergő Dominik 3. b

III. Mátyus Martin 3. c

IV. Czétényi Judit 3. b

4. osztályosok:

I. Sallai Péter 4. c

II. Bakó Lili 4. a

Minden helyezettnek és részt vevőnek gratulálunk!

A rajzkiállítás megtekinthető a könyvtárban.

A Hét Olvasmánya V.

Időpont: 
Monday, 2013, October 7 - 16:20 - Sunday, 2013, October 13 - 18:00

Gárdonyi Géza: Szüleim gyémántja...

A gyerekeknek való olvasmányokat hét ciklusba csoportosító válogatás első része, a Cédulák egy természetrajzba megkapó-megható, ám realista vétetésű állattörténeteket sorol. A természet legkiszolgáltatottabb lényeiről, a kalitkában tartott rigóról, a szomjazó egérről, a nyúlról ír rendkívüli beleérző képességgel. A művész születik a kisiskolások számára is igen vonzó, néhány bekezdésnyi terjedelmű, didaktikus hangoltságú történetkéket tartalmaz, amelyeknek önéletrajzi ihletésű epizódjaiból fölragyog a pedagógus író irodalmunkban is párját ritkító gyermekszeretete és -értése, finom lélekrajza. Gárdonyi a saját gyermekkorát jeleníti meg a bölcs tanító pózmentes emlékezetével és a vérbeli novellista ragyogó ábrázolásmódjával. Példázatos elbeszélések gyűjteménye a Hét ajándék, ahol többnyire bibliai ihletésű, a lelkek nemesedését szolgáló meséiben gyönyörködhetnek a fogékony kis olvasók. A kötetnek is címet adó, egyben a legterjedelmesebb ciklus, a Szüleim gyémántja voltam főként tanítói élményköréből táplálkozó, falusi témájú írásait tartalmazza. A helyenként anekdotikus, máskor inkább tárca irályú, olykor klasszikusan novella-metszésű kisprózák a tiszta, egészséges falusi élet dicséretét zengik, a romlatlan nép életének apró-cseprő eseményeiről rajzolnak szelíd hangulatú, pasztell színekkel árnyalt képet; közöttük több darab iskolai olvasmányként jó ismerőse a gyerekeknek (A barboncás; Isten veled, gólyamadár!; A bor). A Zarándoklás történelmi-irodalomtörténeti témájú elbeszélései a nemzeti múlt nagy alakjainak - Kossuth, Petőfi vagy Jókai - állítanak emléket és adnak példát hazafiságból, emberi nagyságból. A Jégvirágok a klasszikus fölépítésű elbeszéléseiből, a Rózsák a fű között a verseiből ad sajnálatosan szűk válogatást. ; A sokféle tárgyú, műfajú és modorú Gárdonyi-mű végül is azonos ihletésről tanúskodik: az őszinte emberség varázserejéről és az író meleg hangjának természetességéről, arról a szándékáról, amely legelőbb megérti hőseit, s azután rajzolja meg lelkük minden értékét tükröző arcukat.