Jászberény

Beleznai Ferenc (1856-1933)

1856-ban született jászberényi szőlősgazda, aki egész életét és vagyonát a régészetre áldozta. Attila sírjának felkutatása volt a célja. Elszántan kutatta a Zagyva mentét.

Forrás:

Meghalt Beleznai Ferenc a híres Attila-kutató. Tiszaföldvár és Vidéke (1933.05.21.): 4.

Kiss István (1733-1798)

Kiss Mátyás 1733. november 18-án született Jászberényben. Ikertestvérével Jánossal hasonló pályát futottak be. A pesti piaristáknál tanultak, 1751-ben egyszerre léptek be a ferences rendbe a Szécsényben található kolostorban. Mátyásból István lett, János szerzetesi neve László lett. 1757. április 9-én együtt szentelte őket pappá Migazi Kristóf váci megyés püspök.

Jászberényi Gáspár

Jászberényi Gáspár Jászberényben született. 1637. április 17-én tette le ferences rendi szerzetesi fogadalmát Gyöngyösön. 1644-ben lett felszentelt pap. Szakolcán tanult. 1647-ben választották először házfőnökké Szegeden. Ő volt az első szegedi gvárdián. 1651-ben Füleken, majd Kassán lett gvárdián. 1653-1656 között kormánysegéd, 1657-ben pedig ismét gvárdián Szécsényben. 1659-ben helyettes gvárdián Galgócon, 1660-ban gvárdián Sümegen, 1663-ban gvárdián Gyöngyösön, majd custos volt mielőtt 1667-ben Kecskeméten gvárdiánná nevezték ki.

Zrumetzky Viktor (1880-1925)

Zrumetzky Viktor 1880. április 25-én született Jászberényben. Apja Zrumetzky Béla ügyvéd. Szolnoki Főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 1897-ben tett érettségi vizsgát.  Apja nyomdokaiba lépve Kolozsvárott szerzett jogi diplomát. Szolnokon királyi közjegyző-helyettes lett.

Barla Kálmán (1893-?)

szolgálaton kívüli huszárszázados.  Anyja: Kotán Ilonka. 1944.I.1.-én szolgálaton kívüli századossá léptették elő. Az 1. bevonulási központnál szolgált, majd 1944.V.3.-tól mint egy puskásszakasz parancsnoka a 25. gyaloghadosztály galíciai harcaiban vett részt.
 
Forrás:
 
Bene János: A Magyar Királyi Honvéd Huszár Tisztikar, 1938-1945.
Syndicate content