Szolnok

Szikszai József (1930-1993)

Szikszai József 1930. augusztus 28-án született Jászapátiban. Szülei: Szikszai Miklós és Vicze Mária gazdálkodók voltak. A középiskolát Jászapátiban végezte el. 1953-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi évei alatt teljesítette katonai szolgálatát is.1977-ben szerzett doktori címet.

Nagy Áron (1887-1962)

Vitéz primor szotyori Nagy Áron vezérőrnagy (gyal., szakszolg.) Sepsibesenyőn született 1887. január 6-án.

Sarkady László (1910-1962)

Dr. Sarkady László Debrecenben született 1910-ben. Édesapja S. László (1882-1942) vagongyári lakatos volt és a debreceni MÁV dalárda tagja. Édesanyja, Török Mária (1888-1962) háztartásbeli, aki hosszú özvegységben élte utolsó éveit Szolnokon töltötte fia családja körében. Iskoláit Debrecenben végezte el: 1928-ban érettségizett a Református Főgimnáziumban. Orvosi diplomáját a debreceni Tisza István Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1935-ben.

Metodista közösségi ház (Szolnok)

1998 nyarán kezdődött meg a szolnoki metodisták közösségi házának építése a Kassai út és a Kút utca sarkán. Az imaterem és a lelkészlakás melett, több a felekezet közösségi életét szolgáló helyiségek kerütek kialakításra.

A szolnoki Építőipari Rt által épített közösségi ház a svájci metodista gyülekezet adományából valósulhatott meg.

Forrás:

Sárosdy Judit: Közösségi házat építenek a metodisták. Jászkun Krónika (1998.06.25.): 5.

Angyalos ház (Szolnok)

Szolnok város 1994-ben hirdette meg eladásra a tulajdonában lévő telket a Sóház és Magyar utca sarkán, aa Verseghy Ferenc Gimnázium épületének szomszédságában. Egykor a gépipari szakközépiskola kollégiuma állt a telken, amelyet lebontottak.A pályázóknak egy környezetbe illő lakóépületet kellett tervezniük. A nyertes Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft, a pesti Ekler Építész Kft-vel közösen dolgozva, nevéhez fűződik a mára a Tisza-part látványát meghatározó Angyalos-ház.

Syndicate content