Andaházy

(andaházi). Andaházy Mihálynak fia Pál szentandrási lakos Liptómegyétől nyert bizonyságlevelét itt 1719. évben kihirdetteti s a nemesi investigatio alkalmából mint visontai lakos igazolja nemességét. (1718. év 103. sz. 1719. év 1139. jkl. 1724. évi invest. jk.)
Czímere ismeretes Siebmacher müvéből.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.