Kárpáthy Kamilló (1876-1952)

Budapesten született 1876. március 25-én. 1897-ben elvégezte a bécsújhelyi katonai akadémiát, 1907-09-ben a bécsi Hadiiskolát. 1913-14-ben a pozsonyi IV. honvédkerület vezérkari főnöke. Az I. világháború idején, 1914-16-ban a 37. honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnökeként, 1916-18-ban a 306. honvéd gyalogezred parancsnokaként frontszolgálatot teljesített. 1918-ban a Honvédelmi Minisztérium I. osztályának főnöke. 1920-21-ben a Honvédelmi Minisztérium 2. csoportfőnöke, 1921-22-ben a budapesti 1. gyalogezred parancsnoka. 1922-től a vezérkari főnökségen szolgált, 1926-29-ben az 1. vegyesdandár parancsnoka, 1928-30-ban a Honvédség Főparancsnokságának gyalogsági szemlélője, 1930. májusától a honvédség főparancsnoka, 1935-ben nyugdíjazták.
1951-ben kitelepítették Budapestről Besenyszögre. A szolnoki kórházban hunyt 1952. szeptember 8-án, s itt is temették el. Később felesége pusztamonostori családi sírboltjába helyezték át.

Kárpáthy Kamilló. Festmény.
Berényi Félix festménye, 1933.
(Nemzeti Portrétár)

Forrás:
Új Magyar Életrajzi Lexikon. III. kötet. Bp. 2002.
Szakály Sándor: A Magyar Királyi Honvédség főparancsnokai (1921-1945). = Új Honvédségi Szemle, VIII/1. (1998.)