Makra Endre (1911-1957)

1911-ben született Makra Endre. A Magyar Királyi Csendőrségnél szolgát. Gyors előmenete és kitüntetései mutatták, hogy szolgálatát jól látta el.

Évekig a tagja annak az elit különítménynek, amely Horthy kormányzó kenderesi tartózkodásának idején a testőrségi feladatokat látta el. A csendőrség 1945-ös feloszlatása után őt is büntetőeljárások alá vonták és meghurcolták. Makra Endre  hajdani testőrként Horthy Miklóshoz könnyen köthető volt, a karhatalmisták zaklatták őt. 1957. március 10-én tartóztatták le. Talán sosem fog már kiderülni, hogy mi is történt akkor éjjel a rendőrőrsön, de reggelre meghalt. A gyilkosság annyira megfélemlítette az lakosságot, hogy csak egymás között, suttogva mertek beszélni róla. A hatóságok pedig igyekeztek minél hamarabb, minden nyomát eltüntetni a nyilvánvaló bűncselekménynek. Makra Endre holttestét még akkor éjjel titokban elszállították Kenderesről és néhány nap múlva Kunhegyesen temették el. A szertartáson csak a felesége vehetett részt, de halott férjét ő sem láthatta.

Halálának hatvanadik évfordulóján emléktáblát avattak Kenderesen.

Forrás:

Turi János: Makra Endre = Kenderes Város Krónikája (2017.03.): 1.