Római katolikus templom (Jászszentandrás)

Jászszentandrás 18.század közepén emelt kápolnája 1902-re már életveszélyessé vát, lebontották. Jelenlegi temploma neogótikus stílusban épült Czigler Győző tervei alapján, Wagner Márton kivitelezésében 1903-ban. A mára műemlék templomot a Szent Kereszt felmagasztalására szentelték fel.

A templom tornyában három harang lakik. A legidősebb harangot Walser Ferenc öntötte 1879-ben Budapesten, Ducsák István őrszentmiklósi műhelyében készült a másik harang 1965-ben. A legfitalabb harangot pedig az őrbottyáni Gombos Miklós készítette 1990-ben. A templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából - egy országos kezdeményezés keretén belül - bronz táblát állítottak a harangokat öntő mesterek tiszteletére.

Jászszentandrás

Képeslap

Jászszentandrás

Emléktábla (1986) a templom homlokzatán

Jászszentandrás

Feszület 1928-ból a templomkertben

A Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom faliképeit a Szolnoki Művésztelep két művésze Chiovini Ferenc és Aba-Novák Vilmos készítette el 1933-ban. A templom hajóján látható történelmi eseményeket és portrékat Chiovini Ferenc festette meg. A szentély és a diadalív egyházi témájú freskói Aba-Novák Vilmos munkája. A Krisztus és tanítványait ábrázoló freskón Aba-Novák önarcképét is megfestette, míg a diadalív jobb oldalán a pokolra jutott szenvedők között egy-egy helybéli arcmását örökítette meg a mester.

Jászszentandrás

Jászszentandrás

Jászszentandrás

Jászszentandrás

Képeslap

Szent István király (freskórészlet)

Aba-Novák alkotása a diadalív baloldalán az üdvözülteket ábrázoló freskó, ahol a magyar vonatkozású szentek és boldogok között látható István király alakja is.

Jászszentandrás

Szent István király (üvegablak)

A szentélyben lévő színes üvegablakok Szent István, Szent Imre és Szent László királyt ábrázolják. Johann Hugó és Stephán Henrik üvegfestők művei.

Jászszentandrás

(Károly Nóra felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Az 1960-as évek végén a templom állapota lerolott.  Több helyen beázott és a tetőszerkezete is megrongálódott. 1968-ban a hívek adományaiból kezdődött meg az épület felújítása Vezér Béla plébános vezetésével. A renoválás folyamata közel 20 éven át zajlott.

Forrás:

Farkas Kristóf Vince - Pető István: Zarándokúton a Jászságban. Jászfényszaru, 2009.

Kunráth Sándor: A jászszentandrási templom. [Jászszentandrás] : ÁFÉSZ Pávakör, [1996]

Molnár István: Tisztelet a harangöntőmesterenek. Redemptio (2003.10.): 2.

Szabó Márta: A hívek 3 és fél millió forintjából. Egyházi építészet (1992/1.): 17.

Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988