1. világháború

Trianoni emlékmű (Vezseny)

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényt májusban fogadta el a Parlament. A trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából számos településen emlékművet emeltek a magyarság történetének e szomorú dátumára emlékezve. Vezsenyben 2010. június 4-én leplezték le Harangozó Márton fafaragó alkotását. A kompozíció központjában egy hármas halmon álló kopjafa áll kettős kereszttel a tetején.

1. világháborús emlékmű (Tiszabura)

Az Erzsébet Ligetben 1928. május 6-án avatták fel a Müller Tibor műépítész által tervezett Hősök szobrát Tiszaburán. A műkő obeliszk oldalain lefelé fordított kard domborművek láthatók. Az emlékoszlop négy oldalán az elesett katonák neve olvasható.

1. világháborús emlékmű (Tiszabő)

Az 1. világháborúban elesett hősöknek a településen egy emlékkeresztet áll, amelyet br. Orosdy Fülöp és neje saját költségén készítettek. 1922-ben erre az emlékműre vésték fel az elesett katonák nevét.

Forrás:
Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411.

1. világháborús emlékmű (Öcsöd)

A Hősök szobrát 1924. november 16-án avatták fel. A 2 méter magas talapzaton egy zászlótartó magyar katona műkőből készült alakja látható. Az emlékmű talapzatán olvasható az elesett katonák névsora, felette felirat: "Az 1914-18. évi világháborúban elesett hőseink emlékére állította a Hazafias Kegyelet"

1. világháborús emlékmű (Mezőtúr)

1933. október 8-án avatták fel a városháza előtti téren Szentgyörgyi István kompozícióját, amely a Nagy Háborúban elesett  mezőtúri katonák emléke előtt tiszteleg. A talapzaton egy ifjú bronz alakja áll, amely al kezében puskát tart, jobb kezével pedig a műkőből készült obleszkre mutat, amelyre az elesett hősök névsorát vésték.

Tartalomátvétel