1. világháború

68. Jászkun Gyalogezred emlékoszlopa (Szolnok)

Az 1860-ban felállított 68. Jászkun Gyalogezred egyik százada a hadkiegészítő kerület székhelyén, Szolnokon állomásozott. Az ezred tisztjei elesett bajtársai emlékére állítottak emlékművet Szolnokon 1872-ben. A 7 méter magas obeliszk eredetileg a város főterén kapott helyet. A városházával szembeni oldalán táblát helyeztek el a hősi halottak nevével, akik az 1866-os porosz-osztrák háborúban vesztették életüket.

Trianoni emlékmű (Jászboldogháza)

A trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve Jászboldogházán 2003-ban állítottak emlékművet. A harangláb Nagy János asztalos munkája, amely egy viharban megrongálódott. 2013 nyarán a Faluvédő és Szépítő Egyesület helyreállította az emlékművet.

Forrás:
A Faluszépítők képes hírei = Boldogházi Hírek 14. évf. 6. sz. (2013. december) p. 10.

Trianoni emléktábla (Jászjákóhalma)

A trianoni békediktátum után, a két világháború között a római katolikus plébánia melletti zöld terület a Trianoni emlékpark nevet viselte. 2011-ben, a Nemzeti Összefogás Napján a Keresztény Értelmiségiek helyi szervezete avatott emléktáblát, amely a plébánia melléképületének falán (Fő út 39.) kapott helyet. A csonka Magyarország térképe mellett a Magyar hiszekegy olvasható

Trianoni emlékmű (Vezseny)

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényt májusban fogadta el a Parlament. A trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából számos településen emlékművet emeltek a magyarság történetének e szomorú dátumára emlékezve. Vezsenyben 2010. június 4-én leplezték le Harangozó Márton fafaragó alkotását. A kompozíció központjában egy hármas halmon álló kopjafa áll kettős kereszttel a tetején.

1. világháborús emlékmű (Tiszabura)

Az Erzsébet Ligetben 1928. május 6-án avatták fel a Müller Tibor műépítész által tervezett Hősök szobrát Tiszaburán.

Tartalomátvétel