1. világháború

1. világháborús emlékmű (Tiszabő)

Az 1. világháborúban elesett hősöknek a településen egy emlékkeresztet áll, amelyet br. Orosdy Fülöp és neje saját költségén készítettek. 1922-ben erre az emlékműre vésték fel az elesett katonák nevét.

Forrás:
Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411.

1. világháborús emlékmű (Öcsöd)

A Hősök szobrát 1924. november 16-án avatták fel. A 2 méter magas talapzaton egy zászlótartó magyar katona műkőből készült alakja látható. Az emlékmű talapzatán olvasható az elesett katonák névsora, felette felirat: "Az 1914-18. évi világháborúban elesett hőseink emlékére állította a Hazafias Kegyelet"

1. világháborús emlékmű (Mezőtúr)

1933. október 8-án avatták fel a városháza előtti téren Szentgyörgyi István kompozícióját, amely a Nagy Háborúban elesett  mezőtúri katonák emléke előtt tiszteleg. A talapzaton egy ifjú bronz alakja áll, amely al kezében puskát tart, jobb kezével pedig a műkőből készült obleszkre mutat, amelyre az elesett hősök névsorát vésték.

1. világháborús emlékmű (Kunmadaras)

A kunmadarasi községháza előtti téren 1923. november 4-én állították fel Székely Károly szobrászművész alkotását, amely az 1. világháborúban elesett helyi hősök emléke előtt tiszteleg. A műkőből kéászült szobor egy rohamsisakos bakát ábrázol, amelynek magassága 1,8 méter. Az alapzat 1,4 méter magas, elől 1,4 méter széles, oldalt 1,6 méter. A talapzat oldalába vésve olvasható a Nagy Háborúban elesett  277 helyi katona neve. A talapzat elején pedig a Szózat-ból származó idézet olvasható: "Az nem lehet hgy annyi szív / hiába onta vért"

1. világháborús emlékmű (Kisújszállás)

Egy 1923-ban létesített pénzalapból 1940 tavaszán állították fel Tápai Antal szobrászművész "Vész idők véres kardot hordozó lovasa" című szobrát. A bronz lovasszobor a városháza melletti parkban kapott helyett. A talapzat közepén fülkeszerű kiképzésben kapott helyett az a három márványtábla, amelyen a kisújszállási hősi halottak neve olvasható. A névsort Papi Lajos helyi szobrászművész készítette.

Tartalomátvétel