1848

1848-as emlékmű (Kisújszállás)

Az emlékművet eredetileg az 48-as temetőben állították fel. Ezt az emlékhelyet felszámolták és az eredeti obeliszket felújítva a város főterén avatták fel újra. A Kossuth-címer és az évszámok alatt a "Hősök pihenjetek" felirat olvasható.

1848-49-es emlékmű (Tiszabura)

Végh János (1814-?)

Végh János 1814-ben született Jászdózsán. 1848 őszétől a 14. pesti honvédzászlóalj katonája. Alakulatával a szabadságharcot a feldunai, illetve a VII. hadtest kötelékében küzdötte végig. 1850. április 1-jén besorozták a 40. gyalogezredhez. Azonban még abban az esztendőben leszerelték.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Törőcsik János (1821-?)

1821-ben született Jászalsószentgyörgyön. 1842-től a 12. Nádor huszárezrednél szolgált, Csehországban. 1849 elején megszökik, és csatlakozik a magyar honvédséghez. A Kazinczy hadosztály tagjaként, mint hadnagy tette le a fegyvert Zsibón. 1849. december 17-én a 7. huszárezredbe sorozták be. 1852 végén bocsátották el.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Tarnay Antal (1827-?)

Tarnay (1848-ig Taczman) Antal 1827-ben született Jászberényben. 1848. júniusában önkéntes az 5. győri honvédzászlóaljnál. Október 10-től hadnagy, majd 1849. január 15-től főhadnagy a Lehel huszárezredben. 1850. február 1-jén besorozták a 47. gyalogezredhez. 1851. május 15-én pénzért kiváltotta magát.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Szabó Ferenc (1808-?)

1808-ban született Jászberényben. 1848 tavaszán beállt a Szegeden szerveződő 3. honvédzászlóaljhoz. 1849 márciusától hadnagy a Csanád megyei, majd főhadnagy a megyei önkéntes zászlóaljnál. 1849. október 6-án Nagyszebenben a császári hadseregbe sorozták be. 1854-ben szerelt le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Rimaszombaty János (1819.?)

1819-ben született Karcagon. Eredeti foglalkozása asztalos volt. 1838-tól katona a 3. Miklós huszárezredben. 1848-ban ezrede csatlakozott a magyar honvédséghez. 1849. január 15-től hadnagy, majd főhadnagy a Lehel huszárezrednél. 1850-ben a régi ezredéhez sorozzák be, azonban még abban az esztendőben leszerelik.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Pokorny Imre (1819-?)

Pokorny Imre 1819-ben született Jászalsószentgyörgyön. Eredeti foglalkozása mézeskalácsos volt. 1838-tól a 37. gyalogezrednél szolgált. 1848-ban ezrede nagyváradi nevelőintézetében felügyelő. Az intézet személyzetével csatlakozott a magyar honvédséghez. 1849-ben hadnagy és kiképző a hódmezővásárhelyi újonctelepen. 1850. októberében besorozták régi ezredéhez. 1851. április 25-én bocsátották el.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Molnár Károly (1848-1849)

Molnár Károly Jászfényszarun született. Kőműves volt, aki a szabadságharc alatt a Lehel huszárezredben szolgált. Hadnagyként fejezete be a háborút. 1850-ben besorozták a 12. huszárezredbe. 1855-ben rokkantként bocsátották el.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Kovács József (1827-?)

Kovács József 1827-ben született Jászberényben. 1848 szeptemberében a 3. Ferdinánd huszárezrednél szolgált, majd október 6-tól a Lehel huszárezredben. Főhadnagyként fejezte be a harcokat. 1850. február 1-jén besorozták a 20. gyalogezredbe. 1852-ben pénzért kiváltotta magát. 1867-ben Jászfényszaru jegyzője volt. Később járási szolgabíró lett.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Tartalomátvétel