1848

Kopjafa (Jászboldogháza)

A községháza előtti parkban áll az 1848/49-es forradalomnak és szabadságharcnak emléket állító kopjafa.

Jászboldogháza

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

1848-as emléktábla (Jászboldogháza)

A nagyközségi önkormányzat épületén található centenáriumi márványtábla.

Jászboldogháza

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Lehel huszárok zászlaja

A Jász Múzeum 1875-ben egy értékes emlékhez jutott: egy zászlómaradvány, amely feltehetően a Lehel-huszárezredé volt, s amely sok viszontagságnak volt kitéve a szabadságharc leverése utáni időkben.

Jászberény

1848-as síremlék (Jászberény)

A jászberényi Fehértói temetőben 1898-ben avatták fel a márvány obeliszket, mely alatt 143 hős nyugszik. Az emlékjel felirata: "1848-49-iki honvédek a tápióbicskei és isaszegi ütközetben megsebesült és Jászberényben elhunyt honvédek emlékére állítatta a jászberényi 5-ik Ker. Róm. Kath. Olv. Egylet hálás kegyelete 1898. márcz. 15."

1848-as honvédemlékmű (Jászberény)

Az egykori Honvédegylet kérésére 1870. június 13-án állították fel a Lehel vezér téren - a Városháza előtt - a Jászság területén eltemetett honvédek emlékére. Készítője Gerenday Antal kőfaragó volt. Az avatóünnepségen Klapka György és Perczel Mór is jelen volt. Az oszlopot 1938-ban és 1969-ben elmozdították különböző okokból, majd 1971-ben helyezték mai helyére a Negyvennyolcasok terén.

Tartalomátvétel