1848

Rimaszombaty János (1819.?)

1819-ben született Karcagon. Eredeti foglalkozása asztalos volt. 1838-tól katona a 3. Miklós huszárezredben. 1848-ban ezrede csatlakozott a magyar honvédséghez. 1849. január 15-től hadnagy, majd főhadnagy a Lehel huszárezrednél. 1850-ben a régi ezredéhez sorozzák be, azonban még abban az esztendőben leszerelik.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Pokorny Imre (1819-?)

Pokorny Imre 1819-ben született Jászalsószentgyörgyön. Eredeti foglalkozása mézeskalácsos volt. 1838-tól a 37. gyalogezrednél szolgált. 1848-ban ezrede nagyváradi nevelőintézetében felügyelő. Az intézet személyzetével csatlakozott a magyar honvédséghez. 1849-ben hadnagy és kiképző a hódmezővásárhelyi újonctelepen. 1850. októberében besorozták régi ezredéhez. 1851. április 25-én bocsátották el.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Molnár Károly (1848-1849)

Molnár Károly Jászfényszarun született. Kőműves volt, aki a szabadságharc alatt a Lehel huszárezredben szolgált. Hadnagyként fejezete be a háborút. 1850-ben besorozták a 12. huszárezredbe. 1855-ben rokkantként bocsátották el.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Kovács József (1827-?)

Kovács József 1827-ben született Jászberényben. 1848 szeptemberében a 3. Ferdinánd huszárezrednél szolgált, majd október 6-tól a Lehel huszárezredben. Főhadnagyként fejezte be a harcokat. 1850. február 1-jén besorozták a 20. gyalogezredbe. 1852-ben pénzért kiváltotta magát. 1867-ben Jászfényszaru jegyzője volt. Később járási szolgabíró lett.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Kóczián Ágoston (1825-?)

Jászárokszálláson született 1825-ben. 1849-ben hadbíró gyakornok és írnok a HM. Igazságügyi Osztályán Debrecenben. Majd főhadnagyként hadbíró a 36. honvédzászlóaljnál. Aradon tette le a fegyvert. 1850. január 31-én,. Pesten besorozták az 54. gyalogezredhez, azonban még abban az esztendőben elbocsátották.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Tartalomátvétel