1848

Király Balázs

Király Balázs Jászjákóhalmán született. A jászsági önkéntes emzetőrség katonája 1848 szeptemberétől. 1849 elejétől őrmester, hadnagy, majd főhadnagy a 65. honvéd zászlóaljnál, a világosi fegyverletételig. 1849. augusztus 29-én besorozták a 30. gyalogezredbe. 1853. március 11-én szervezkedésért 4 évi sáncmunkára ítélik. 1856-ban kegyelmet kapott. Tereisenstadtból szabadult.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Király Alajos (1830-?)

Király Alajos 1830-ban született Jászapátin. A 18. Attila huszárezredben szolgált. 1850 februárjában besorozták a 12. huszárezredbe. 1852-ben szerelt le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Juhász József (1817-?)

Juhász József 1817-ben született Jászalsószentgyörgyön. 1837-től a 9. Miklós huszárezred katonája. Alakulata 1848 októberében csatlakozott a magyar honvédséghez. Őrmester, majd hadnagy az összeomlásig. 1848. december 17-én besorozták a 3. huszárezredbe. 1857-ben tizedesként szerelt le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Pálinkás István (1797-1867)

Pálinkás István nemzetőr alezredes (1797-1867) Kunszentmártonban született nemesi származású katona volt. 1848. júniustól őrnagy lett Pest megye lovas nemzetőrségénél. Egy lovascsapat élén részt vett a délvidéki, majd 1849 januárjától a közép-tiszai harcokban. 1849 márciusától alezredesi rangban volt, majd nyugalmazták. A császári hadbíróság megfosztotta nyugdíjától. 1867-ben a pozsonyi honvédegylet elnöke lett.

Forrás:
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1987.

Támár Lajos (1827-?)

Törökszentmiklóson született. 1848 júniusában beállt a 10. honvédzászlóaljba. Részt vett a délvidéki harcokban. 1849 elejétől hadnagyként, majd főhadnagyként harcolt Kmetty György hadosztályában, egészen a világosi fegyverletételig.

Forrás:
Bagi Gábor: Törökszentmiklósiak a szabadságharc hadseregének tisztikarában. In: Törökszentmiklósi Kalendárium, 2008. Törökszentmiklós: Re Bene Gesta Egyesület, 2008. 50-51. p.

Tartalomátvétel