1849

Török Lőrinc

Török Lőrinc Jászfényszarun született. 1841-től a 9. Miklós huszárezredben szolgált. 1848 szeptemberében Jellasics ellen harcolt. Októberben ezrede besorolt a honvédségbe. A szabadságharc végén hadnagy. 1849 végén besorozták a császári hadseregbe. 1851-ben szerelték le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Mistét János (1823-?)

Mistét János 1823-ban született Jászberényben. Hadbíró gyakornok volt. Majd 1849. április 21-én hadbíró vizsgát tett. 1849. augusztus 24-től hadbíró főhadnagyként szolgált a zarándi hadosztálynál. 1850. január 24-én besorozták a császári seregbe, azonban 1851. március 31-én elbocsátották.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.

Aranyi Márk

Aranyi Márk honvéd százados 1849. február 24-én Cibakházánál katonáival ő szabadította ki a fogságba esett Leiningent. Világosnál tette le a fegyvert.

Forrás:
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. In: Budapest : Zrínyi Kiadó, 1988.

Bárány Sándor (1810-1896)

Bárány Sándor honvéd őrnagy (1810-1896) a pancsovai katonaiskolán végzett. 1849 januárjától őrnagy, zászlóaljának parancsnoka volt. A szolnoki csatában megsebesült Világosnál fogságba esett. 1854-ben kegyelemben részesült.

Forrás:
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1987.

Bobich János (1795-1878)

Bobich János honvéd ezredes (1795-1878) 1848. júniustól százados a 3. honvédzászlóaljban, majd 1849 elejétől őrnagy, a zászlóalj parancsnoka. Leiningen-Westerburg Károly naplója említi, hogy harcolt a márciusi szolnoki csatában. A hónap végén léptették elő alezredessé és 3. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki a tavaszi hadjárat során. A 28. honvédzászlóalj a Driquet-dandárral 1849. április 2-án Jászárokszállásra, 3-án pedig Jászberénybe vonult. Az I. hadtesten kívül ide érkezett a III. hadtest is. A II. ugyanekkor Jászjákóhalmára vonult.

Tartalomátvétel