1849

Wysocki, Józef (1809-1873)

1849. március elejétől ezredes, hadosztályparancsnok volt a 3. hadtestben. A szolnoki csatában tanúsított vitézségéért 3. osztályú érdemjellel tüntették ki. A tavaszi hadjárat csatáiban mindenütt ott találjuk a lengyeleket. Wysocki a hatvani ütközetben április 2-án már hadosztályparancsnok lett. Április 3-án érkezett Jászberénybe. Másnap innen vonult tovább Tápióbicskére. A hadjárat végén tábornokká léptették elő, az összevont lengyel egységek főparancsnoka lett.

Damjanich János (1804-1849)

Damjanich János honvéd tábornok (1804-1849), a délvidéki harcok hőse, a "rácok rettegett ostora". 1849. márciustól a 3. hadtest parancsnoka.

Asbóth Lajos (1803-1822)

Asbóth Lajos honvéd ezredes (1803-1822) 1849 elején mint alezredest az Országos Honvédelmi Bizottmány őt bízta meg a tiszántúli tartalék, a 12. hadosztály vezetésével. Január 28-án Tiszafüredről jelentette Debrecenbe a császári csapatok mozgását. Az ő parancsnoksága alá tartozó huszárok fogtak el Mezőkövesden egy futárt, gróf Alfred Erbach-Fürstenau vérteskapitányt és vitték hozzá Tiszafüredre. A tavaszi hadjárat során 3. osztályú érdemjelet kapott. Aradon várfogságra ítélték.

Kossuth-emléktábla (Tiszaföldvár)

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum udvarán áll az egykori tiszttartói lakás, amelyben 1849 tavaszán járt Kossuth Lajos is. 1896.

Damjanich-emlékmű (Szolnok)

A Művésztelep előtt található szoborcsoportot 1912. május 19-én leplezték le. A város az 1849. március 5-i szolnoki ütközet 60. évfordulója tszteletére kívánt szobrot állítani. Ebből a célból bizottságot hozott létre 1905-ben. A korabeli újság is beszámolt a gyűjtésről és közreadta a nemes ügyre áldozók névsorát is. Az adományozók sorába tartozott Damjanich özvegye, Csernovics Emilia is. Több mint 10 éven át gyűjtötte a Szoborbizottság az emlékmű elkészítéséhez szükséges adományokat.

Tartalomátvétel