1849

Poninski, Wladislaw (1823-1901?)

Poninski, Wladislaw honvéd alezredes (1823-1901?) lengyel főhadnagy, aki 1848 májusában kilépett a császári hadseregből és Magyarországra jött. A 1. lengyel önkéntes zászlóalj segédtisztje, majd a dzsidásszázad parancsnoka. A márciusi szolnoki ütközetben 3. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki. Nyáron a lengyel légió lovasdandárjának parancsnoka lett és megkapta a katonai érdemjel 2. osztályát is. 1863-ban részt vett a lengyel felkelésben és 1898-ban altábornagy lett az olasz királyi seregben.

Forrás:
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49.

Przyiemski, Julian (1821-?)

Przyiemski, Julian honvéd alezredes (1821-?) kilépett a császári hadseregből és 1848 novemberében Perczel seregébe állt. Később Vécsey tábornok főadjutánsa őrnagyi rangban. A márciusi szolnoki csatában 3. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki. Július közepén a lengyel légióba helyezték át. A szabadságharc után Angliába emigrált.

Forrás:
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. Budapest : Zrínyi Kiadó, 1987.

Puchly János (1808-1872)

Puchly János honvéd alezredes (1808-1872) 1848 nyarán részt vett a délvidéki harcokban a császáriak oldalán. Októberben csatlakozott a honvédsereghez. 1849. március 5-én súlyosan megsebesült a szolnoki csatában. A hónap végén 3. osztályú katonai érdemjellel tüntették ki. Aradon várfogságra ítélték. 1856-ban kapott kegyelmet. 1867-68-ban Törökszentmiklóson élt közadakozásból.

Forrás:
Bagi Gábor: Egy Törökszentmiklóson élt 1848-as honvédtiszt, Puchly János alezredes. In: Törökszentmiklósi Kalendárium, 2009. Törökszentmiklós, 2009. 67-69. pp.

Vécsey-emléktábla (Törökszentmiklós)

2007 áprilisa óta Vécsey-emléknapok című rendezvénysorozattal emlékezik meg a város a vértanú halált halt tábornokról. 2009. április 18-án, az emléknapok keretein belül, márványtáblát avattak az egykori Fehérló fogadó (ma Ibolya Cukrászda) falán. A tavaszi hadjárat 160. évfordulója alkalmából emelt emléktábla arra hívja fel a figyemet, hogy innen indult gróf Vécsey Károly tábornok seregével az 1849. március 5-i szolnoki csatába.

Kossuth-emléktábla (Törökszentmiklós)(1948)

A Kossuth Lajos út 48. szám alatt álló emléktáblát a centenáriumi ünnepségek alkalmával 1948-ban emelte a város. Ezen a helyen szállt meg és innen indult tovább Debrecen felé Kossuth Lajos és kísérete a tavaszi hadjárat során. 1849. március 14-én innen írta Kossuth Lajos felségének, hogy "...nincs hely a világon, hol nyugodtabb lehetnék"

Tartalomátvétel