1919

Tanácsköztársaság emlékkő (Szolnok)

Szolnokról az Aboyn felé vezető úton 1969-ben állított egy emlékkövet a Tanácsköztársaság emlékére a KISZ Szolnok Városi Bizottsága.

Németh István felvétele

Tanácsköztársaság harcai emléktábla (Szolnok)

Szolnokon a Szapáry úton álló Nemzeti Szálló épületének falán 1959-ben állítottak emléktáblát a Proletárdiktatúra idején a városban zajló harcokra emlékezve.

Szövege: "1919 1959 Világ proletárjai egyesüljetek! /Ebből az épületből irányította 1919 tavászán a Magyar Vörös Hadsereg keleti arcvonalának főparancsnoksága az ellenforradalmi csapatok ellen küzdő fiatal Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének a munkás hatalmat, hazánk függetlenségét védő dicső harcait. Megemlékezésül Szolnok város dolgozói"

1919-es emléktábla (Abony)

Szolnok városa 1948-ban, a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása 30. évfordulója alkalmából emléktáblát helyezett el az abonyi Vigyázó-kastély épületének falán. A márványtábla az 1920. április 28-án a szolnoki fogházból a kastélyba hurcolt és kivégzett raboknak állított emléket.

Mártír emlékmű (Abony)

1972. március 19-én avattak emlékművet az abonyi Vigyázó-kastély udvarán a Szolnokról elhurcolt és meggyilkolt mártírok emlékére, akik a fehér terror áldozatai voltak. 1920. április 27-én a szolnoki fogházban razziát tartó Héjjas Iván és Makkai Imre 18 megyei illetőségű személyt.

Proletárdiktatúra áldozatainak emléktáblája (Szolnok)

2004-ben közadakozásból állítottak emléktáblát az 1919-ben a vörösterrornak áldozatul esett szolnoki lakosok tiszteletére. A vérengzés 85. évfordulója alkalmából elkészített dombormű Pogány Gábor Benő szobrászművész munkája. A reliefen szereplő sárkányölő motívuma Füredi Richárd szobrára utal, amelyamely a két világháború között a Tisza Szálló fürdőjének árkádja alatt állt.

Tartalomátvétel