1919

1919-es emléktábla (Abony)

Szolnok városa 1948-ban, a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása 30. évfordulója alkalmából emléktáblát helyezett el az abonyi Vigyázó-kastély épületének falán. A márványtábla az 1920. április 28-án a szolnoki fogházból a kastélyba hurcolt és kivégzett raboknak állított emléket.

Mártír emlékmű (Abony)

1972. március 19-én avattak emlékművet az abonyi Vigyázó-kastély udvarán a Szolnokról elhurcolt és meggyilkolt mártírok emlékére, akik a fehér terror áldozatai voltak. 1920. április 27-én a szolnoki fogházban razziát tartó Héjjas Iván és Makkai Imre 18 megyei illetőségű személyt.

Proletárdiktatúra áldozatainak emléktáblája (Szolnok)

2004-ben közadakozásból állítottak emléktáblát az 1919-ben a vörösterrornak áldozatul esett szolnoki lakosok tiszteletére. A vérengzés 85. évfordulója alkalmából elkészített dombormű Pogány Gábor Benő szobrászművész munkája. A reliefen szereplő sárkányölő motívuma Füredi Richárd szobrára utal, amelyamely a két világháború között a Tisza Szálló fürdőjének árkádja alatt állt.

Sárkányölő szobor (Szolnok)

A Horthy-korszakban, 1934 márciusában, Budapesten felállították az 1918-19-es nemzeti vértanúk emlékművét. A szoboregyüttes egyik mellékalakja, a sárkányölő férfi gipszmodelljét alkotója, Füredi Richárd szobrászművész Szolnok városának adományozta. Az olajfestékkel preparált szobor a Tisza Szálló gőzfürdőjének árkádja alatt kapott helyet, hogy az időjárás viszontagsáégaitól megvédjék. Talapzatába bevésték az 1919. május 3 és 7.

Dohy Gábor-emléktábla (Jászjákóhalma)

Dohy Gábor (1877-1919) főjegyző volt a községben a kommunizmus első áldozata, akit 1919-ben antikommunista intézkedési miatt Szamuely Tibor végeztetett ki. Dohy tiszteletére emléktáblát állítottak a Jászjákóhalmai Gazdakör épületének előterében 2009-ben halálának 90. évfordulóján, amelyet minden évben a Kommunizmus áldozatainak emléknapján koszorúznak meg a község civil szervezetei.

Tartalomátvétel