1956

Donáth Ferenc-emléktábla (Jászberény)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére emeltek emléktáblát Donáth Ferenc (1913-1986) agrárközgazdász a jászberényi Lehel Gimnázium falán.

Az avatási ünepséget megtisztelte jelenlétével Donáth László evangélikus lelkész, Donáth Ferenc egyik fia is.

Forrás:

Kiss Erika: 1956 emlékezete Jászberényben - konferencia - emléktábla avatás = Redemptio (2016.12.): 16-17.

1956-os emlékmű (Tomajmonostora)

2016. október 21-én avattak emlékművet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére. Az emlékmű a tomajmonostorai Polgármesteri Hivatal (Széchenyi út 63.) épülete előtt kapott helyett.

Dancsi József-emléktábla (2016)(Szolnok)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a szolnoki események egyik alakja, a Forradalmi Munkástanács elnöki tisztét betöltő Dancsi József (1905-1975) emléke előtt tisztelegve leplezték le domborművét a Damjanich János Múzeumban kialakított városi panteonban. A relief Pogány Gábor Benő helyi szobrászművész alkotása.

Az emléktábla avatási ünnepségét megtisztelte jelenlétével Dancsi József családja is.

Rádiós emléktábla (Szolnok)

Szolnokon a Kolozsvári utcai rádióstúdió épületének falán az MSZMP Szolnok Városi Bizottsága emelt márványtábla szövege szerint 1956. november 4-én ebből az épületből adták hírül a Kádár-kormány megalakulását.

1956-os emlékmű (Jászalsószentgyörgy)

1956 októberében a településen is értesültek a budapesti eseményekről. A visszaemlékezések szerint október 24-én a helyi moziban gyűltek össze az emberek. Felolvasták a budapesti forradalmi tanács 12 pontban összefoglalt követelését. Október 27-én megválasztották a 12 tanácstagot, 6 rendfelügyelőt. A Forradalmi Munkástanács elnöke Ludányi Kálmán (1918-2011) lett.

Szathmári József-emléktábla (Szolnok)

Vitéz Szathmári József (1908-1978) őrnagy emléke előtt tisztelegve, aki 1956-ban Szolnok védelmi parancsnoka volt, 2008. október 23-án állítottak márványtáblát a Táncsics utcában álló egyik épület homlokzatán.

Szathmári József (1908-1978)

Vitéz Szathmári József (1908-1978) a 2. világháborúban a Dnyeszter-menti harcokban tanusított hősies magatartásáért a kormányzó Nagy Ezüst Vitézségi Éremmel tüntette ki.

1956-os emléktábla (Tomajmonostora)

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2006-ban helyezett el emléktáblát a Művelődési Ház falán az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére.

1956-os évfolyam emléktáblája (Szolnok)

A szolnoki Újvárosi Általáno Iskola [napjainkban Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskola] 1956-ban végzett lány- és fiúosztálya közösen emléktáblát helyezett el az alma mater épületén. Dr. Baranyó György, az évfolyam egyik tanulója kezdeményezésére 2010-ben leplezték le az emléktáblát.

Forrás:

Zsigmond Zsófia: Hatvan esztendő után látták viszont egymást a résztvevők = Új Néplap (2016.07.16.): 6.

Szovjet hősi emlékmű (Szolnok)(1945)

A Hősök terén, az SZTK előtti parkos részen, állt több évtizeden keresztül az 1945. májusában felavatott emlékmű. A vörös csillaggal és a Szovjetunió címerével díszített emlékmű orosz nyelvű felirata:

Вечная слава героям павшим в боях за свободу и независимость советского союза 1945. (A szabadságért és függetlenségért vívott csatákban elesett örök szovjet hősök)

Tartalomátvétel