2. világháború

2. világháborús emlékmű (Tiszagyenda)

Pusztagyendán 1944. október 13-án értek véget a harcok. A helyi hősöknek 2009 tavaszán állítottak emlékművet. A szobor Györfi Sándor szobrászművész alkotása. A katonák neve az emlékmű posztamensén olvasható.

Forrás:

Szabó Miklós, D.: Emlékművet avattak a gyendai hősöknek = Új Néplap 20. évf. (2009. május 19.) 116. sz. 16. p.

1. világháborús emlékmű (Tiszaigar)

A református templom kertjében áll a világháborúk hőseinek emlékműve, amely a puskájára támaszkodó magyar bakát ábrázol. A Nagy Háborúban elesett tiszaigari katonák emlékére emelt mementóra utóbb a második világégés helyi áldozatai nevét is feltüntették.

Temetői fakereszt (Jászberény)

A 2. világháború hősi halottainak nyughelyét a Szent Imre temetőben alakították ki. A temetést végző szovjet és román katonák az elhunytak adatait nem közölték, a hantok nem lettek névvel megjelölve. Az a hely, ahol 160 ismeretlen német katona nyugszik sokáig gondozatlanul állt. A Városvédő és Szépítő Egyesület 1992-ben a magyar és német halottak sírjai találkozásánál egy dombot emeltetett és egy fakeresztet állított: 1944-45. Anno 1992 felirattal.

1. és 2. világháborús emlékmű (Tiszaszőlős)

A Nagy Háború hőseinek állított emlékmű a település központjában található, melyet nemzeti trikolorral festett kovácsolt vas kerítés ölel körbe. Az 1923-ban létrejött helyi szoborbizottság. Pásztor János budapesti szobrászművész alkotását választották, amely a feleségétől és a gyermekétől búcsúzó katonát ábrázol. A hősi emlékmű 1,8 méter magas alapzaton áll. A műkőből készült alkotás teljes magassága 4 méter.

2. világháborús emlékmű (Tiszaszentimre)

A szovjet csapatok 1944. évi hadmozdulatai idején Tiszaszentimre akkori elöljárósága a községet elhagyta. Ezt megelőzően az utolsó intézkedések egyike a frontszolgálat alól mentesült férfi lakosok erődítési munkálatra rendelése volt a német katonák mellé a Tiszánál. 1944. október 17-én Kunhegyes felől érkeztek az első szovjet katonák a községbe. Néhány lakóház és gazdasági épület sérült meg a harcok során, annál nagyobb volt az emberi veszteség. Csak a rendszerváltás után adatott meg, hogy a helyi hősöknek emléket állíthasson a település.

Tartalomátvétel