2. világháború

2. világháborús emlékmű (Tiszaszentimre)

A szovjet csapatok 1944. évi hadmozdulatai idején Tiszaszentimre akkori elöljárósága a községet elhagyta. Ezt megelőzően az utolsó intézkedések egyike a frontszolgálat alól mentesült férfi lakosok erődítési munkálatra rendelése volt a német katonák mellé a Tiszánál. 1944. október 17-én Kunhegyes felől érkeztek az első szovjet katonák a községbe. Néhány lakóház és gazdasági épület sérült meg a harcok során, annál nagyobb volt az emberi veszteség. Csak a rendszerváltás után adatott meg, hogy a helyi hősöknek emléket állíthasson a település.

2. világháborús emlékmű (Tiszasüly)

Tiszasüly 1944. november 12-én szabadult fel a német megszállás alól. A támadó szovjet alakulatok Kőtelek felől érkeztek és délkeleti irányból hatoltak be a községbe. A harcok során néhány épület súlyosan megrongálódott. Az utókor által emelt, zászlórúddal ellátott, kőfalon két oldalt márványba vésve a világégés helyi áldozatainak neve olvasható.

2. világháborús emlékmű (Tiszasas)

A településen 1944. október 9-én hallgattak el a fegyverek. 1991-ben készült el a 2. világháborúban elesett hősök emlékére emelt emlékmű az áldozatok nevével.

Tiszasas

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

1. és 2. világháborús emlékmű (Tiszaroff)

Szelekovszky István fafaragó alkotása az a kopjafa, melyet 2001. július 1-jén lepleztek le a templom előtti parkban. A 2. világháborúban a front közeledtével 1944. október 9-én vonultak ki Tiszaroffról a németek. A Szovjet Hadsereg 5 nappal később érkezett a község határához. Az itt állomásozó csapatok a tiszai átkelést biztosította. A tiszaroffi komp folyamatosan szállította a menekülő civileket és a németeket visszaszorító katonai alakulatokat. Október és november hónapban több belövés is történt a faluban, amelynek helyi polgári áldozatai is voltak.

1. és 2. világháborús emlékmű (Tiszapüspöki)

Tiszapüspöki képsviselőtestülete 1923. március 20-án tartott ülésén fogadta a HEMOB megbízottjaként Fülöp József ezredest, aki bemutatott néhány emlékműtervet. Martinelli Jenő szobrászművész alkotására esett a település  elöljáróinak választása. A 3,5 méter magas műkőből készült alkotás felavatására 1924. június 29-én került sor.

Tartalomátvétel