2. világháború

2. világháborús emlékmű (Tiszasas)

A településen 1944. október 9-én hallgattak el a fegyverek. 1991-ben készült el a 2. világháborúban elesett hősök emlékére emelt emlékmű az áldozatok nevével.

Tiszasas

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

1. és 2. világháborús emlékmű (Tiszaroff)

Szelekovszky István fafaragó alkotása az a kopjafa, melyet 2001. július 1-jén lepleztek le a templom előtti parkban. A 2. világháborúban a front közeledtével 1944. október 9-én vonultak ki Tiszaroffról a németek. A Szovjet Hadsereg 5 nappal később érkezett a község határához. Az itt állomásozó csapatok a tiszai átkelést biztosította. A tiszaroffi komp folyamatosan szállította a menekülő civileket és a németeket visszaszorító katonai alakulatokat. Október és november hónapban több belövés is történt a faluban, amelynek helyi polgári áldozatai is voltak.

1. és 2. világháborús emlékmű (Tiszapüspöki)

A római katolikus templom előtti parkban áll a két nagy világégés helyi áldozatainak emléket állító oszlop. A monolit templom  felé eső oldalán olvasható a Nagy Háborúban elesett nevei. A névsor eredetileg az oszlopba volt vésve. Ezt 2002-ben az önkormányzat felújította. A hősi emlékműre 1990 májusában helyezték fel a 2. világháborúhősi halottainak névsorát. Az emlékművet a keleti és az északi oldalon egy-egy dombormű díszíti: egy koronás országcímer és egy stlizált lovas jelenet.

Szovjet emlékmű (Tiszapüspöki)

A szovjet katonák 1948-ban állított emlékművét a rendszerváltás után felújították. 2002-ben avatták fel az új mementót. A domborművekkel díszített obelszken az emléktáblát is újra cserélték, melyen az alábbi felirat olvasható: "A magyar nép szabadságáért / életüket áldozó / szovjet katonák / emlékére".

2. világháborús emlékmű (Szolnok)(1942)

A háború előtti években már Szolnokon is egymás után indultak katonai építkezések. A mai József Attila úton található monarchia korabeli laktanyája mellett 1936 után löveg- és gépjárműszín, tüzér- és utászlaktanya, majd katonai repülőtér épült. A helyi utászlaktanya területén állították fel elesett katonatársai emlékére a hősi emlékművet 1942. november 8-án.

Tartalomátvétel