2. világháború

2. világháborús emlékmű (Szolnok)(1942)

A háború előtti években már Szolnokon is egymás után indultak katonai építkezések. A mai József Attila úton található monarchia korabeli laktanyája mellett 1936 után löveg- és gépjárműszín, tüzér- és utászlaktanya, majd katonai repülőtér épült. A helyi utászlaktanya területén állították fel elesett katonatársai emlékére a hősi emlékművet 1942. november 8-án.

Felszabadulási emlékmű (Szolnok)(1954)

Gecse Árpád (1900-1999) domborművét Szolnok elfoglalásának 10. évfordulója alkalmából a megyei tanács épülete mögötti parkban, a kibombázott Szapáry Gyula-szobor helyén, állították fel 1954. november 4-én. A kőbe faragott jelenet azt az idealizált pillanatot örökítette meg, amikor a felrobbantott Tisza-hídnál partra szálló szovjet előőrsöt fogadja a város küldöttsége.

Szovjet emlékmű (Szolnok)(1957)

A Hősök terén, az SZTK előtti parkos részen, állt több évtizeden keresztül az 1945. májusában felavatott emlékmű. 1956. október 26-án a szolnokiak ledöntötték. 1957. november 7-én avatták fel a helyén az új emlékművet. 

Szovjet emlékmű (Szolnok)(1945)

Szovjet katonai emlékmű a Tisza parton, a Táncsics út végén, az akkori Felszabadulás téren állt. A Szolnok elfoglalásáért vívott harcokban elesett szovjet katonák emlékére állították fel 1945. május 1-jén a közel 7 méter magas obeliszket.

Horthy István domborműve (Szolnok)

Vitéz Horthy István tartalékos repülő főhadnagy 1942 májusában vonult be Szolnokra, és itt kapott kiképzést a magyar gyártású Héja típusú vadászgép kezelésére. A kiképzés után az 1/1-es Dongó században rajparancsnoki beosztást kapott. Az alegysége 1942 júniusában 12 Héja vadászgéppel kitelepült a Don mellé a 2. magyar hadsereg, és ezen belül az 1. repülődandár.1 (szolnoki) vadászosztály alárendeltségébe. Augusztus 20-án, harcfeladat végrehajtása közben, gépével lezuhant.

Tartalomátvétel