Alattyán

Ivanych

Czímeres nemeslevelet a Kalapáty családdal együtt III. Ferdinandtól 1656. évi jan. 20-án nyertek Ivanych János, neje Kalapáti Anna, fia Albert.
Kihirdettetett ugyanazon évben. Czímeréről a Kalapáty családnál van emlités téve.
(1656. év 2. sz.)
Nemességüket igazolták, illetőleg nemesi bizonyságlevelet nyertek: az 1724. évi investigatiókor János, György, Gergely s ennek fiai János és Tamás; 1801. évben Márton fia József szajoli lakos (1801. év 397. sz.); 1811. évben János és Kőházy Anna gyermekei János és György s ezek gyermekei (1808. év 395. jkl.); továbbá az 1776., 1817. és 1821.

Tamásy István

ny. várm. irodatiszt özvegye jászberényi Kalmár Mária. Férje, régi nemesi család sarja * Alattyán, megh. 1934-ben. - Gyermekei: Béla (ny. városi tisztv.), Géza (tanító), Zoltán (mechanikus), István fia a román fronton hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Triznya László

csizmadia- és cipész m. * 1887. Alattyán. Atyja mellett tanult, segéd volt Cegléden és Szolnokon, önálló 1911-ben lett Alattyánban, 1929 óta Szolnokon. Üzemét László fia vezeti, József fia érettségi után tanulta meg e szakmát. - A 68. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. Tanoncvizsgáló bizottsági tag. - Felesége: Kiss Mária, fiai: László és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Czettler Jenő (1879-1953)

dr. egyet. tanár, a képviselőház alelnöke. * 1879. Jászárokszállás. Középiskoláit Jászberényben, egyetemi tanulmányait Bpesten és Berlinben végezte. Doktorátust 1901-ben Bpesten tett. A földművelésügyi minisztérium közgazdasági osztályán működött és több törvényjavaslat előkészítésében vett részt. 1905-től az Állatorvosi főiskolán közgazdasági és szociálpolitikai előadásokat tartott. 1908-ban Németországban, Dániában és Svédországban állami megbízásból tanulmányokat tett.

Lábody András

ny. cs. th. * 1873. Kishegyes. Altiszti iskolát 1901-ben végzett. 1897-ben lépett a cs. szolgálatába. Állomáshelyei voltak: Jászfényszaru, Alattyán, Kőtelek, Kaba, Túrkeve, Jászberény, Kunhegyes, Zsablya, Abony, Lajosmizse, Ujszász, Nagykőrös, Kenderes. 1922-ben vonult nyugalomba. Katonai érd. kereszt, jubil. eml. érem, II. oszt. legénységi szolgálati jelv. tulajd. - Felesége: Erdei Jolán, gyermekei: András, Miklós, Elemér és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel