Besenyszög

Fazekas Sándor (1940-2017)

Fazekas Sándor 1940-ben született Bajnokon (Vajdaság, a mai Szerbia). Tanulmányait a bajai általános iskolában kezdte, majd a szakközépiskolát is itt végezte el. Ezután Budapesten folytatta a Testnevelési Egyetemen, ahol sikeres diplomát szerzett. A katonaságnál kézilabdázott Zalaegerszegen. Tanítani 1957-ben kezdett, majd közel 42 évig folytatta hivatását, amikor is 2001-ben nyugdíjba ment. Középfokú edzői képesítést szerezett kézilabda,  labdarúgás, kosárlabda és atlétika sportágban.

Ambrus László (1863-1941)

Ambrus László 1863-ban született Tiszavárkonyban. 1886-ban szentelték pappá Egerben. Gyöngyössolymoson, Tiszanánán és Füzesabonyban volt káplán. 1894-ben Felsőváradra került, majd 1901 és 1937 között a besenyszögi plébánián teljesített szolgálatot. 1919-ben a kommün alatt ki akarták végezni, de megmenekült a hívek segítségével. 1923-ban lett esperes.

Forrás:

Szurmay Ernő

Szolnokon született 1923. január 19-én Szolnokon. Besenyszög és Szolnok határában egy Zagyva menti gátőrházban nevelkedett nyolc idősebb testvérével. Édesapja Budapesten vas, majd gázgyári munkásként dolgozott, ő volt Besenyszög kisbírója. A sokgyermekes család 1913-ban költözött Szolnokra, amikor a családfő gátőri állást kapott a Heves-Szolnok-Jászvidéki Tisza és Belvíz Ármentesítő Társulatnál.

Wesniczky Antal-emléktábla (Besenyszög)

Wesniczky Antal (1897-1981) tanító emlékére 2003-ban emléktáblát avattak a nevét viselő Művelődési Ház és Könyvtár épületében, ahol nyugdíjas korában könytárosként dolgozott. A közművelődést szolgáló mai épület helyén állt az elemi iskola, melynek évtizedeken keresztül tanított.

Kárpáthy Kamilló (1876-1952)

Budapesten született 1876. március 25-én. 1897-ben elvégezte a bécsújhelyi katonai akadémiát, 1907-09-ben a bécsi Hadiiskolát. 1913-14-ben a pozsonyi IV. honvédkerület vezérkari főnöke. Az I. világháború idején, 1914-16-ban a 37. honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnökeként, 1916-18-ban a 306. honvéd gyalogezred parancsnokaként frontszolgálatot teljesített. 1918-ban a Honvédelmi Minisztérium I. osztályának főnöke. 1920-21-ben a Honvédelmi Minisztérium 2. csoportfőnöke, 1921-22-ben a budapesti 1. gyalogezred parancsnoka.

Medgyesy Jenő

Medgyesy Jenő, vitéz
Besenyszög

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Kohner-kúria (Szászberek)

A Besenyszöghöz tartozó alsószászbereki uradalom tulajdonosa a herceg Esterházy család volt, majd tőlük 1874 végén a Stein család vásárolta meg. A Kohner család öröklés és vásárlás útján szerezték meg a Steni és a báró Orczy családtól. Kohner Károly (1841-1894) felesége Stein Ida (1846-1875), illetve Kohner Ágoston (1847-1907) felesége Stein Rózsa (1853-1933) volt. A Kohner család uradalmi birtokközpontja Szászberek lett., ahol országos hírű mintauradalmat alakítottak ki.

Chiovini Ferenc-szobor (Besenyszög)

Chiovini Ferenc (1899-1981) besenyszögi születésű festőművész emlékére szobrot emeltek a településen. A mellszobor Hadházy Gergely alkotása, amely a millenniumi ünnepségsorozat keretén belül készült el.

Millenniumi emlékmű (Besenyszög)

A millenniumi ünnepségsorozat keretén belül avatták fel a haranglábat 2000-ben az újonnan kialakított emlékparkban.

Besenyszög

Kőkereszt (Besenyszög)

A Besenyszög határában álló kőből faragott feszület. A talapzaton olvasható vésett felirat Lukács evangéliumából vett idézet (Lk 23:46): "URAM A TE KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET"

Tartalomátvétel