Besenyszög

Szent István-szobor (Besenyszög)

A szobrot 1971. május 23-án a helyi Rózsafüzéresek állítatták Szent István király születésének ezredik évfordulója tiszteletére.

Besenyszög

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

2. világháborús emlékmű (Besenyszög)

A település közelében a német tankok és a keletről előrenyomuló szovjet csapatok között állófront alakult ki 1944 őszén. Besenyszög légi, tüzérségi és gyalogos támadást is kapott. A helyiek az általuk készített óvóhelyekre menekültek. 1944. november 7-én a településre érkező szovjet csapatokat a Jászladányt védő német tüzérség több hullámban lőtte. A helyi hadműveleteknek kevés számban, de voltak polgári áldoztatai és több épület megrongálódott. Az elesett szovjet katonákat a Hősök kertjében és magánházak kertjében temették el.

Csomortányi

A nemességet III. Károly 1722. évi november 27-én adta Cs. András, Ferencz, István és Imre és Ferencz fia János részére. Ferencz szentiváni lakos 1724. évben a nemesi investigatiókor igazolja nemességét. A nemességszerző Imrétől és Szabó Erzsébettől született Bessenszögön [Besenyszögön] 1726. évben Ferencz, ettől és Tóth Magdától 1758. évben Imre, ettől és Fejér Máriától 1811. évben Károly táblabiró és ügyvéd, a ki 1844. évben a vármegyétől testimonialist kapott.
(1844. jkl. 126. sz. 141.

Ambrus József

szeredi, ny. közs. főjegyző * 1865. Tiszavárkony. Régi nemesi család sarja. Jegyzői vizsgát Egerben tett. Tiszanánán volt gyakornok, majd s. jegyző, Tiszafüreden járási írnok, 1890-től Besenyszögön a. ü. jegyző, 1894-től Tiszasülyön vezető jegyző, 1896-tól Nagykörűben főjegyző, 50 évi szolgálat után 1934-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Kientzl Berta, gyermekei: Margit (Schaall Gyuláné), Aranka (dr. Mártonfy Istvánné), József (dr. p. ü. fogalmazó) és Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Andrássy Béla (1860-1914)

érkeseőri, ny. közs. főjegyző özvegye Almay Vilma. Férje * 1860. Besenyszög. Tényleges tiszt volt a 3. h. husz. ezredben, kilépett s a közigazgatáshoz került. Szolgált Besenyszögön, Kőteleken és Jászladányban, megh. 1914-ben. - Gyermekei: Zsuzsanna (Wallenty Gyuláné), Béla (autós százados) és István (magántisztviselő).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel