Besenyszög

Chiovini Ferenc (1899-1981)

festőművész * 1899. Besenyszög. A képzőművészeti főiskolában, Vágó Pálnál, majd Olaszországban tanult. A szolnoki Művésztelep tagja. Nagy sikere volt az 1929. nürnbergi és barcelonai kiállításokon. A magyar népélet festője. Aba-Novák Vilmossal festették a jászszentandrási rk. templom freskóit.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Harsányi Gyula (1864-1934)

Harsányi (Hoóz) Gyula János 1864. szeptember 16-án született Szolnokon. Szolnokon járt középiskolába. Egyetemi évei alatt magyarosított családja. 1891-ben szerezte meg ügyvédi diplomáját, majd Szolnokn nyitott ügyvédi irodát. 1911-ben választották meg polgármesternek. Ezt a tisztséget 1918-ig töltötte be. Hivatalba lépése után városfejlesztési terveinek megvalósításába fogott: aszfalt és vízvezeték kibővítés, a polgári fiú és leányiskolák új épületének felemelése, a vásárcsarnok felépítése az ő polgármestersége idején valósut meg. Az 1.

Lévay András

cipész m. * 1883. Besenyszög. Régi nemesi család sarja. Szolnokon szabadult fel, segéd volt Bpesten, Békéscsabán, Aradon, 1919 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Bénik Ilona, leánya: Irma.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nigrinyi Ferenc (1850-1923)

ny. áll. el. isk. igazgatótanító özvegye Jancsik Erzsébet. Férje * 1850. Gyöngyös. Oklevelét 1872-ben Egerben szerezte, szolgált Vámosgyörkön, Besenyszögön, 1874-ben került Szolnokra, 1913-ban vonult nyugalomba, megh. 1923-ban. - Gyermekei: Jolán (özv. Magyari Gyuláné), Mária (Finta Józsefné) és Erzsébet. Unokája: dr. Magyari Gyula, a bécsi Pázmáneum alkormányzója. István fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szabó Sándorné, Gubancsik Mária

özv., cselédelhelyező int. tulajd. * Besenyszög. Férje építész volt, megh. 1909-ben, 1921-ben nyitotta üzletét. Gyermekei: Szandai-Szabó Sándor (író és festőművész) és Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel