Besenyszög

Varga Ottó

közs.- és körállatorvos * 1881. Bpest. Oklevelét 1906-ban szerezte, 1906-tól Besenyszögön, 1912 óta Tiszaföldváron működik. - A 29. népf. lókórháznak főnöke volt, arany érdemkereszt (a vit. érem szalagján) tulajd. Közs. képviselő, az Izr. hitközség elnöke, a Horthy Szabolcs kaszinó választmányi, az Orsz. állatorvosi egy. r. tagja. - Felesége: Káldor Ida, fiai: János és András.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Báthor Margit

gazd. iskolai tanár * Besenyszög. A tanítóképzőt 1914-ben Bpesten végezte, gazd. isk. tanári oklevelet Kecskeméten szerzett, 1928-ban tett gimn. érettségit, 1919-től van állami szolgálatban, 1929 óta a kunszentmártoni gazd. iskola tanára. A közgazd. egyetem hallgatója.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kerekes Antal

ny. cs. th. * 1886. Bácsbokod. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1927-ben tett altiszti vizsgát. Állomás helyei: Jászberény, Jászárokszállás, Besenyszög, Kőtelek, Törökszentmiklós, Szolnok, Mezőtúr, Kunhegyes, Dévaványa, Túrkeve. 1933-ban vonult nyugalomba. II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, koronás érdemkereszt tulajd. - Felesége: Bruldik Mária, gyermekei: Irén és Piri.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bagi Emil

dr. gyakorló orvos * 1900. Besenyszög. Oklevelét 1924-ben Bpesten szerezte, rendelőjét 1925-ben nyitotta. Az Orsz. orvosszövetség s több helyi egyesület tagja. - Felesége: Bedő Ilona, leánya: Magda.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kiss Ernő

Dr. Kiss Ernő 1871. október 26-án született Szolnokon. Apja Kiss Ferenc ügyvéd, édesanyja Szebény Paulina. Középiskoláit szülővárosában végezte. Jogi egyetemet végzett Budapesten. Közigazgatási gyakornok volt 1895 és 1896 között, majd 1896-tól vármegyei aljegyző. Ügyvédi oklevelet 1897-ben szerezte meg az ügyvédvizsgáló bizottság előtt Budapesten, abban az évben nyitott irodát Szolnokon. Emellett besenyszögi birtokát vezette. Szülővárosában letelepedve a város és a vármegye életében jelentékeny szerephez jutott. Törvényhatóság vezető alakja.

Tartalomátvétel