Besenyszög

Kiss Ernő

Dr. Kiss Ernő 1871. október 26-án született Szolnokon. Apja Kiss Ferenc ügyvéd, édesanyja Szebény Paulina. Középiskoláit szülővárosában végezte. Jogi egyetemet végzett Budapesten. Közigazgatási gyakornok volt 1895 és 1896 között, majd 1896-tól vármegyei aljegyző. Ügyvédi oklevelet 1897-ben szerezte meg az ügyvédvizsgáló bizottság előtt Budapesten, abban az évben nyitott irodát Szolnokon. Emellett besenyszögi birtokát vezette. Szülővárosában letelepedve a város és a vármegye életében jelentékeny szerephez jutott. Törvényhatóság vezető alakja.

Ambrus István

közs. főjegyző * 1869. Besenyszög. Szolnokon tett jegyzői vizsgát 1896-ban. Működött 1893-tól Tiszasülyön. 1897-től Jászapátin, 1899-től Nagykörüben, 1901 óta Tiszabőn. A Hitelszöv., a Rk. iskolaszék, a Testnev. biz. és a PLE elnöke. - Felesége: Tóth Erzsébet, fia: István (bpesti Fehér Kereszt kórh. orvos).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Juhász Kálmán

községi tanító * 1901. Adony. Oklevelét 1921-ben Bpesten szerezte. Működött a törökszentmiklósi Almásy gazdaságban, előbb Besenyszögön, 1928 óta Kuncsorbán tanító. A NEP tagja. - Felesége: Szabó Irén, gyermekei: Tivadar és Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Breuer Dezső

földbirtokos * 1890. Szolnok. Középiskolát végzett 1907-ben Kolozsvárott, azóta gazdálkodik birtokán, mely atyja halála után 1000 holdra növekedett. Tiszasűly és Besenyszög képv. test. vir. tagja. Fiai: István és Emil.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ondok László

ny. postaaltiszt * 1885. Besenyszög. 1910-ben lépett a posta szolgálatába, 1924-ben ment nyugdíjba. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, román, olasz fronton; két II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs k. tulajd.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel