Cibakháza

Barta János (1899-?)

vegyeskereskedő * 1899. Cibakháza. A szabóipart tanulta, 1924-ben önálló mester lett, 1929-ben nyitotta vegyeskereskedését. Az Ipartestület és az Önk. tűzoltótestület tagja volt. - Felesége: Petrocki Katalin, fia: János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Magyar Kálmán (1850-1900)

pomázi, várm. főpénztáros özvegye Préhoffer Róza. Férje * 1850. Cibakháza. Atyja főszolgabíró volt. 20 évet töltött a vármegye szolgálatában, 1900-ban halt meg.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Erődi-Harrach Tihamér (1885-1947)

'''ruttkai''', dr. ügyvéd, országgyűlési képviselő, m. kir. kormányfőtanácsos * 1885. Fiume. Egyet. tanulmányait Bpesten, Heidelbergben és Berlinben végezte. 1915-ig bírósági szolgálatot teljesített, azóta Bpesten ügyvéd. A tiszaföldvári kerületet harmadízben képviseli, kétszer egyhangú választás alapján. A világháborúban Vöröskereszt kórházat létesített és vezetett, ezért kitüntetésben is részesült. Beutazta - részben kormánymegbízásból - majdnem egész Európát, főleg börtönügyi tanulmányokat folytatott. Mint a Kossuth-család tagja, résztvett az amerikai Kossuth-zarándoklatban.

Fekete András

rk. plebános * 1892. Kiskunfélegyháza. Pappá szentelték Vácon 1915-ben. Lelkészkedett Kosdon, Turán, Cibakházán, Bugacmonostoron, 1919-től önálló lelkész Kistemplomtanyán, 1931 óta plebános Tiszavárkonyon. A kath. iskolák s a Hitelszövetkezet igazgatója.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy László (1908-?)

babocsai, gyógyszerész * 1908. Cibakháza. Oklevelét 1931-ben a szegedi egyetemen nyerte. Gyakornok volt Szegeden és Rákóczifalván. 1933 óta önálló, személyjogon gyógyszertára van.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935

Tartalomátvétel