Cibakháza

Kovács Károly (1872-1932)

Kovács Károly 1872. július 18-án született Cibakházán. Apja Kovács László állatorvos, földbirtokos volt. Édesanyja Simon Karolina. A szolnoki gimnáziumban tett érettségit.
1893 és 1894 között a cs. és kir. 68. gyalogezredben egyéves önkéntes szolgálatot teljesített. 1895 elején tartalékos hadapród gyalogos, címzetes őrmesterként kezdte meg működését a csendőrségnél, majd a II. csendőrkerület karánsebesi szakaszára helyezték szakaszparancsnoknak, majd kerületi segédtiszt (1897-1899). II. csendőrkerület, temesvári szakasz, szakaszparancsnok (1899-1901). III. csendőrkerület (1901-1907), II.

Both Ödön (1924-1985)

Both Ödön 1924. január 16-án született Cibakházán. 1951-ben szerzett diplomát a szegedi egyetem jog- és államtudományi karán. 1964-ben kandidált.
1965 és 1985 között a József Attila Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karána tanszékvezetői tisztséget töltött be. Tagja volt a Magyar Jogász Szövetségnek és a Magyar Történelmi Társulatnak. Főbb kutatási területe a magyar alkotmányfejlődés története, különös tekintettel a szabadságjogokra.

Szarvas András emléktáblája (Cibakháza)

2013. december 15-én, adventi püspöki szentmise után szentelte fel dr. Beer Miklós katolikus püspök a tragikusan elhunyt Szarvas András (-2013) plébános tiszteletére emelet emléktáblát a plébánia falán. A támogatók nevét az emléktábla hátoldalán elhelyezett névsor tartalmazza.

Forrás:
Egyházi hírek = Cibaki hírek 21. évf. [6.] sz. (2013. november - december) p. 7.
J. Zs. [Joó Zsuzsa]: Emléktáblát avattak az elhunyt atya emlékére = Új Néplap 24. évf. 301. sz. (2013. december 28.) p. 3.

Aranyi Márk

Aranyi Márk honvéd százados 1849. február 24-én Cibakházánál katonáival ő szabadította ki a fogságba esett Leiningent. Világosnál tette le a fegyvert.

Forrás:
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. In: Budapest : Zrínyi Kiadó, 1988.

Gosztonyi István (?-1849)

Gosztonyi István (?-1849) a 3. honvédzászlóalj századosa az 1849. március 5-i szolnoki csatában sebesült meg. Cibakházán halt meg.

Forrás:
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. In: Budapest : Zrínyi Kiadó, 1988.

Tartalomátvétel