Cibakháza

Sándor (1690)

I. Lipót királytól Gál Mihály, neje Tóth Ilona, ennek első férjétől való gyermekei Sándor András és Ilona 1690. évi márcz. 12-én nyerték a nemességet s a következő czímert:
Kékben zöld alapon arany oroszlán; sisakdisz: nyilt sasszárny közt kardot tartó vörös ruhás könyöklő kar; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
Kihirdettetett 1690. évben, eredetije a levéltárban (1690. év 1.

Földváry

(bernátfalvi)
Törzsökös pestmegyei család. Feöldwaary Mátyás 1573. évben nyert Miksa királytól - állitólag ujitott - czímerlevelet. Hihetőleg ennek fia volt az 1589. évben szerepelt azon Mihály, ki nőül vevén bernátfalvi Bernáth Zsófiát, ekként utódjait a bernátfalvi Bernáth család birtokainak egyik osztályosává tette. Innen ered előneve is. A XVII. század közepén János Gyöngyösorosziban, 1699. évben pedig a család több tagja Sárszögön, Csanádon, Andornakon, Szücsiben, Szentimrén, Czibakházán és Jenő pusztában volt birtokos.

Nagy Szilveszter (1906-?)

fűszer- és vegyeskereskedő * 1906. Cibakháza. Szakmáját 1923-ban kezdte tanulni, 1934 óta önálló. Édesatyja a háborúban szerzett betegségben, 1922-ben hősi halált halt. - Felesége: Cz. Nagy Rozália.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Berecz (Zs.) József

gazdálkodó * 1869. Cibakháza. 23 évig dolgozott Tiszaugon, 10 évig haszonbéres volt, 1927 óta gazdálkodik önállóan 164 holdas birtokán, ebből 6 hold szőlő, saját ültetése. Közs. virilis képviselő. - Felesége: Lasszer Anna, gyermekei: Erzsébet, Ferenc, Sándor, Katalin és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Dékány András

hentes- és mészáros m. * 1907. Cibakháza. 1930-ban szabadult fel, segéd volt Tiszaföldváron és Tiszakürtön, 1933 óta önálló. Az Olvasókör tagja. - Felesége: Kiss Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel