Cibakháza

Földváry

(bernátfalvi)
Törzsökös pestmegyei család. Feöldwaary Mátyás 1573. évben nyert Miksa királytól - állitólag ujitott - czímerlevelet. Hihetőleg ennek fia volt az 1589. évben szerepelt azon Mihály, ki nőül vevén bernátfalvi Bernáth Zsófiát, ekként utódjait a bernátfalvi Bernáth család birtokainak egyik osztályosává tette. Innen ered előneve is. A XVII. század közepén János Gyöngyösorosziban, 1699. évben pedig a család több tagja Sárszögön, Csanádon, Andornakon, Szücsiben, Szentimrén, Czibakházán és Jenő pusztában volt birtokos.

Nagy Szilveszter (1906-?)

fűszer- és vegyeskereskedő * 1906. Cibakháza. Szakmáját 1923-ban kezdte tanulni, 1934 óta önálló. Édesatyja a háborúban szerzett betegségben, 1922-ben hősi halált halt. - Felesége: Cz. Nagy Rozália.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Berecz (Zs.) József

gazdálkodó * 1869. Cibakháza. 23 évig dolgozott Tiszaugon, 10 évig haszonbéres volt, 1927 óta gazdálkodik önállóan 164 holdas birtokán, ebből 6 hold szőlő, saját ültetése. Közs. virilis képviselő. - Felesége: Lasszer Anna, gyermekei: Erzsébet, Ferenc, Sándor, Katalin és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Dékány András

hentes- és mészáros m. * 1907. Cibakháza. 1930-ban szabadult fel, segéd volt Tiszaföldváron és Tiszakürtön, 1933 óta önálló. Az Olvasókör tagja. - Felesége: Kiss Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy József (1878-?)

főmolnár * 1878. Csökmő. 1896-ban szabadult fel, 6 évig volt segéd, majd Csökmőn, Vadászon, 10 évig Mezőtúron, 8 évig Cibakházán főmolnár volt. 1934 óta Tiszakürtön a "Horváth Sándor utóda" gőzmalom főmolnára. - A világháború alatt az orosz és román fronton harcolt. - Felesége: Kelemen Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel