Deoportálások

Balázs Márta (1927-1994)

1927-ben született Szolnokon. Családjával 1944-ben Ausztriába deportálták. 1951-ben kapott orvosi diplomát Budapesten. Kitelepítették Sapra, mint megbízhatatlan polgári elemet, így csak 1952-ben kezdte el orvosi munkásságát a fővárosi Szabolcs utcai Kórház kórbonctani osztályán. Patológusként 1969-ben kandidált. 1973-ban a Szent János Kórházkórbonctani osztályának vezetője lett. Rendszeresen tartott előadásokat medikusoknak a máj patológiájáról. 1987-ben az orvostudomány doktora lett.

Tartalomátvétel