Díszpolgárok

Almásy László (1869-1936)

Almásy László dr., országgyűlési képviselő 1869. július 27-én született Jászberényben. Régi nemesi család sarja. Középiskoláit Jászberényben végezte, a jogot a budapesti egyetemen hallgatta, majd ügyvédi oklevelet szerzett.

Probocskai Zoltánné (1921-2014)

Probocskai Zoltánné 1942-ben férjével együtt érkezett a Homok (Winkler) tanyai iskolába. A pedagógus házaspár az iskola szolgálati lakásában élt. Itt született három gyermekük is. 1947-ben Probocskai Zoltán hirtelen halálával özvegye a belterületi iskolában helyezkedett el. Egy tanév után pedig Kistarcsára költözött, ahol 1978-ban vonult nyugdíjba, azonban még 1992-ig látta el az iskolai könyvtárosi feladatokat. 2007-ben Kistarcsa Díszpolgára címet adományozott neki a település,

Tóth Imre, H. (1932-2014)

H. Tóth Imre 1932. május 21-én született Karcagon. Elemi és középiskolai iskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A jeles eredménnyel érettségizett diák felvételi nélkül mehetett volna egyetemre. Azonban aLatin-történelem tanárnak készült Tóth Imrét az akkori iskolaigazgató nem javasolta továbbtanulásra. A Szegedi Egyetem viszont felvette orosz szakos hallgatónak, ahol kitüntetéssel végzett. Ószláv nyelv tanulmányozásából írta a szakdolgozatát, doktori, kandidátusi (1967) és akadémiai doktori disszertációját (1985) is.

Apponyi Albert (1846-1933)

Gróf nagyapponyi Apponyi Albert 1846. május 29-én született Bécsben Nagyapponyi György és nagymihályi Sztáray Júlia grónő házasságából. Jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte. 1872-től országgyűlési képviselőként tevékenykedett. 1906-1910 és 1917-1918 között vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Nevéhez fűződik az ingyenes népoktatás bevezetése. 1920-ban, a párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetőjeként, három nyelven mondott beszédet a történelmi Magyarország megtartásának fontosságáról.

Szegedi Gyula (1936-2013)

Szegedi Gyula István 1936. február 21-én született Újszászon. Édesapja Szegedi Kálmán kisiparos cipészmester, édesanyja Dalmadi Mária háztartásbeli. Általános iskolai tanulmányait Újszászon végezte. Tagja volt az 1946-ban megalakult Magvető cserkészcsapatnak. 1947-ben tagja volt a Hatvanban megrendezett Eucharisztikus Napokon fellépő újszászi egyházi ifjúsági énekkarnak. 16 éves korában a megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó csapat tagja volt.

Tartalomátvétel