Díszpolgárok

Keszi Hajdu Lajos (1813-1901)

Szentesen született 1813. július 6-án. Ott végezte a gimnáziumot. 1831-től a debreczeni kollégiumban tanulta a bölcseleti, jogi és teológiai tudományokat, hol 1837-ben esküdt felügyelő, segédkönyvtárnok, majd elemi iskolai tanító lett. 1839-ben a derecskei középiskola igazgatóságára küldték ki. Három év múlva külföldre ment, s a berlini egyetemen hosszabb ideig tartózkodott. Itt 24 magyar tanulóval megalapította az egyetem magyar könyvtárát. 1843 tavaszán hazatért és Pozsonyba ment az országgyűlésre.

Dizseri Tamás (1949-2003)

1949. november 5-én született Szolnokon. A Szegedi Orvostudományegyetemen szerzett diplomát 1974-ben. Ezután a pécsi orvosegyetem gyermekklinikáján dolgozott 1980-ig, amikor Érden lett gyermekorvos. Ott megszervezte a gyermekegészségügyi alapellátást, a fogyatékos gyermekek napközi otthonát, továbbá Pest megye első családsegítő központját. 1989-től Pest megye anya- és gyermekvédelmi, szociális ügyeinek főorvosa volt. 1992-ben a Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának igazgatója lett.

Díszpolgárok emléktáblája (Jászberény)

2015 elején a jászberényi díszpolgárok és tiszteletbeli polgárok tiszteletére egy-egy emléktáblát állítottak a felújított Polgármesteri Hivatal földszintjén. A két díszes zománcplasztika a Jászsági Művésztelep alkotóinak munkája. Sisa József, Sisa Balázs iparművészek és Sisa Bence ötvös alkotását Szabó Tamás polgármester és Szatmári Antalné alpolgármester leplezte le.

Forrás:
Banka Csaba: Emléktáblák = Új Néplap (2015.01.15.): 4.

Bellon Tibor (1941-2002)

1941. január 1-én született Nyíradonyban. Szülei: Bellon Mihály és Gyarmati Anna. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom valamint néprajz szakon tanult (1959-1964). 1969-ben szerezte meg doktori címét. 1991-ben a néprajztudomány kandidátusa, 1994-ben pedig docense lett.

Almásy László (1869-1936)

Almásy László dr., országgyűlési képviselő 1869. július 27-én született Jászberényben. Régi nemesi család sarja. Középiskoláit Jászberényben végezte, a jogot a budapesti egyetemen hallgatta, majd ügyvédi oklevelet szerzett.

Tartalomátvétel