Domborművek

Városmakett (Kisújszállás)

A Városháza előtti téren avatták fel 2014. augusztus 20-án a városközpont jellegzetes épületeit bemutató makettet. Pintér Attila szobrászművész alkotása bronzból és kőből készült.

Forrás:

Kisújszállási nagykun kalendárium. Kisújszállás, 2016.

Kálvin János-dombormű (Karcag)

A karcagi Nagykun Református Általános Iskola kapuja mellett állította fel Kálvin János (1509-1564) keresztény tudó domborművét a Karcagi Református Egyházközség 2005-ben. 

Forrás:

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola emlékkönyve. Karcag, 2016.

Kaposvári Gyula-dombormű

Kaposvári Gyula (1916-1998) múzeumigazgató halálának első évfordulóján avatták fel a Damjanich János Múzeumban Pogány Gábor Benő 80x100 cm-es bronz portrédomborművét, melyet a Traditio Humana Alapítvány felkérésére készített. Másolata a Verseghy Ferenc Könyvtár épületében látható.

Transzfiguráció (Szolnok)

Simon Ferenc (1912-2015) szobrászművész alkotása a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola épületében található.

Forrás:

Simon Ferenc. Kilencven év. Szolnok, 2012.

Egy a sok közül (Szolnok)

1980-ban készült el Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész vaslemez-domborítása, amely a szolnoki Művelődési Központ számára készült.

Folyószimbólum (Szolnok)

A Folyószimbólum című alkotás Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész alkotása. Az 1971-ben készült vörösréz lemezborítás napjainkban a Szolnoki Főiskola aulájában látható.

Építőipari embléma (Szolnok)

1970-ben készült el Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész  vörösrézből készült lemezdomborítása, mely az akkori Szolnok Megyei Építőipari Vállalat Ady Endre úti székházának utcai homlokzatán kapott helyet.

Forrás:

Simon Ferenc. Kilencven év. Szolnok, 2012.

 

Napszédítő tollak (Karcag)

A karcagi Ifjúsági Klubban állították fel Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész Napszédítő tollak című vörösréz reliefjét 1970-ben.

Forrás:

Simon Ferenc. Kilencven év. Szolnok, 2012.

Tolna Károly-dombormű (Szolnok)

Tolna Károly (1919-2006) a Magyar Nemzeti Bank megyei igazgatója emlékének tiszteletére, születésének 90. évfordulóján állítottak domborművet a szolnoki Damjanich János Múzeumban. A Közgazdász Baráti Kör kezdeményezésére készült relief Györfi Sándor szorászművész alkotása, melyet 2009 őszén helyeztek el az arcképcsarnokban.

Gubicz András-dombormű (Szolnok)

Gubicz András (1820-1869) gépészmérnök domborművét 2009 novemberében leplezték le a Damjanich Múzeum arcképcsarnokában. A bronzból készült relief Ötvös Nagy Ferenc alkotása, amelyet Jászjákóhalma Község Önkormányzata és a Gubicz család emelt a megye kiemelkedő személyiségének.

Tartalomátvétel