Domborművek

Móricz Zsigmond-emlékmű (Berekfürdő)

Móricz Zsigmond (1879-1942) emlékműve a róla elnevezett közterületen áll a református templom közelében, amelyet 2006 őszén avattak fel. A faragott kőoszlopon áll a neves író bronz reliefje, amely Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. Az oszlopon Móricz önmagáról szóló vallomása olvasható: "Túl mélyen gyökerezek én a hazai földbe, mint a homoki akác"

Szűcs Sándor-dombormű (Karcag)

Szűcs Sándor (1903-1982) néprajztudós, múzeumigazgató emlékére 1982-ben leplezték le bronz reliefjét, melyet Győrfi Sándor szobrászművész készített.

Forrás:
Sisa Béla: Karcag építészeti emlékei. Karcag, 2000.

Györffy István-dombormű (Karcag)

Györffy István (1884-1939) néprajztudós vörösmárvány reliefjét a múzeum bejáratánál 1974-ben avatták fel. A dombormű Papi Lajos szobrászművész alkotása, mely alatt Illyés Gyula 1939-ben született A magyar nép tudósa című írásából vett idézet olvasható: "A magyar nép tudósa volt. / Szeretném így is mondani: / a magyar nép lett tudóssá benne."

Terplán Zénó-dombormű (Jászberény)

Az Alternatív Szakképző Iskola 2000. óta működik a Szabadság téri épületben. A szakiskola vette fel Terplán Zénó (1921-2002) akadémikus nevét 2006-ban. Az iskolaépület homlokzatán ekkor avatták fel Varga Éva szobrászművész által készített domborművet a névadóról.

Szathmáry György-dombormű (Szolnok)

A Szolnoki Panteonban 2005. április 11-én leplezték le Szathmáry György (1928-1990) bronzba őntött portréját.  A Damjanich János Múzeum első emeleti körfolyosóján elhelyezett alkotás Szabó Imrefia Béla munkája.

Dancsi József-emléktábla (Szolnok)(2004)

Dancsi József (1905-1975), a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács vezetője emlékére avatták fel Kligl Sándor szobrászművész alkotását 2006-ban. A Szolnokért Egyesület és a Polgári Magyarországért Alapítvány által emelt dombormű a Sóház és a Magyar utca sarkán álló épület homlokzatán található. Az épület a református templommal szemben áll. Dancsi József egykor presbiteri feladatokat is ellátott, így jelképes az emléktábla felállításának helyszíne.

1956-os dombormű (Jászladány)

A Polgármesteri Hivatal épületének udvarán avatták fel az 1956-os emlékév keretében Pogány Gábor Benő szobrászművész bronz domborművét (120x192x5 cm) 2006 őszén.

Jászladány

1956-os dombormű (Kunszentmárton)

A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum (Kerületiház u. 8.) kerítésének falán avatták fel 2006. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állító domborművet. Máté István bronz alkotása alatt elhelyezett emléktáblán Reményik Sándor A gondolat szabad című költeményének első versszaka olvaható: "Bilincs a kézen, az ajkon lakat, / De felhők felett, de vizek alatt / Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat!"

Tartalomátvétel