Domborművek

Dózsa György-emléktábla (Szolnok)

Makfalvi Dózsa György (1470 körül – 1514) az 1514-es parasztlázadás vezéralakjának emléktábláját a nevét viselő utcában álló épület homlokzatán helyezte el a város vezetése 1972-ben. A Dózsa György-relief Nagy István (1920-) szobrászművész alkotása. Az emléktábán Petőfi Sándor A nép nevében című költeményének (1847) első versszakának Dózsa Györgyre vonatkozó egyik sora olvasható: "[...] szellemét a tűz nem égeté meg [...]"

Olimpikonok domborműve (Szolnok)

A Damjanich János Múzeum első emeleti folyósóján hozták létre a Szolnoki Panteont, a szolnoki kötődésű alkotók arcképcsarnokát. Itt kapott helyet Hasznos István (1924-1998), Boros Ottó (1929-1988), Kanizsa Tivadar (1933-1975) vízilabdázó olimpikonok emléktáblája 2008-ban. A dombormű Szabó Imrefia Béla alkotása.

Szegő Gábor-dombormű (Szolnok)

Szegő Gábor (1895-1985) világhírű matematikus Szolnokon a Magyar Királyi Állami Gimnáziumban érettségizett 1912-ben. Egykori alma matere 2009. január 10-én emelt emléktáblát egykori tanítványa tiszteletére. A dombormű Szabó Imrefia Béla alkotása.

Verseghy Ferenc-dombormű (Szolnok)

Verseghy Kör szorgalmazta a Panteon Bizottságnál, hogy 2007-ben a költő születésének 250. évfordulója alkalmából Verseghy Ferencről készült dombormű is bekerülhessen a szolnoki kötődésű halhatatlanok társulatába, a Damjanich János Múzeumban (Szolnok, Kossuth tér 4.) kialakított Szolnoki Panteon emléktáblái sorába. Az arcél megformálására Simon Ferenc szobrászművészt kérte fel a Verseghy Kör és a papköltő nevét viselő megyei könyvtár. Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzata álta a relief elészítésének költségeit.

Szolnok 1585-dombormű (Szolnok)

A Rotary Club Szolnok 2007-ben kezdeményezte a Tapintható láthatatlan című projekt keretében egy a vakok és csökkentlátók számára is élvezhető szobor felállítását.

Tartalomátvétel